Ny rapport om Betalingsvillighet for biogass

Rapport: Betalingsvillighet for biogass frem mot 2030
Utgitt av: Biogass Oslofjord
År: 2024

Studien ser på betalingsviljen for biogass i Norge, inndelt i tre hovedsegmenter: industri, shipping og tungtransport. Det er viktig å erkjenne at disse tre store segmentene opererer under ulike avgiftsregimer. Derfor er analyen delt inn i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig industri, samt skipping og tungtransport. Fokuset i studien er å estimere hvor mye disse sektorene er villige til å betale for biogass, spesielt biogass oppgradert til LBG. Analysen er gjort av Stakeholder på bestilling av Biogass Oslofjord med ønske om å finne ut av  hvilken sektor som har høyest betalingsvilje for biogass i årene frem mot 2030.

Analysen finner du på Biogass Oslofjord sin nettside.

Skrevet av: Ida Lund, rådgiver Biogass Norge

Publisert: