Statistikk

På bestilling fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider Norwaste bransjestatistikk for biogassbransjen. Hensikten er å vise den årlige statistikken om produksjon og bruk av biogass i Norge. Statistikken bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen.

Statistikk for 2023 finner du på denne interaktive nettsiden

Statistikk for 2022 finner du på denne interaktive nettsiden

Statistikk for 2021 finner du her (pdf): Biogasstatistikk 2021