Om Biogass Norge

Biogass Norge er det naturlige talerøret for alle som er opptatt av å utvikle markedet for biogass.

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for hele biogassbransjen. Våre medlemmer er bedrifter og organisasjoner som er samfunnsbyggere og de representerer verdikjeden fra leverandører, produsenter, distributører og brukere. Vi er opptatt av å fremme den sirkulære verdikjeden til biogass, som omdanner avfall til ressurs, skaper fornybar energi og biogjødsel som inngår i et grønt kretsløp. Biogass Norge er også opptatt av å synliggjøre biogass som et vekstområde i den nye grønne økonomien. Nye lønnsomme grønne arbeidsplasser er avgjørende skal vi lykkes med grønn omstilling. Biogassmarkedet er et viktig bidrag i denne utviklingen.

Hvordan jobber vi?

  • Vi jobber politisk for forutsigbare rammevilkår for biogassbransjen som støtter opp under økt produksjon og bruk av biogass  
  • Vi skaper møteplasser for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom leddene i verdikjeden.  
  • Vi skaper synlighet og debatt ved å løfte frem biogass som en del av løsningen for å klimamålene.

Biogass er en av fremtidens grønne energikilder. Biogass er klimasmart, sirkulær og en fornybar klimaløser. Og en del av løsningen.

Styret

Styreleder:
Håvard Wollan, Biokraft, CEO (bildet)

Styremedlemmer:
Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak
Kari-Anne Sølvernes, seksjonssjef, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo
Simen Solbakken, Ass. næringspolitisk sjef, Norges Bondelag
Per Torp, markedssjef, VEAS Marked AS

Administrasjonen

Pia Farstad von Hall
Daglig leder

Mobil: 97 10 09 04
E-post: phall@samfunnsbedriftene.no

Nasrin Naimy
Politisk rådgiver

Mobil: 48 46 83 13
E-post: 
nasrin.naimy@samfunnsbedriftene.no

Sekretariatet i Biogass Norge er tilknyttet Samfunnsbedriftene.

Kontakt oss

Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Telefon: 97 10 09 04

Organisasjonsnummer: 921 694 784