Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass er klimasmart og sirkulær og helt klart en av fremtidens energikilder. 

Siste nytt

Hva mener partiene?

Samfunnsbedriftene har spurt partiene på Stortinget om hva de mener om biogass og biogassmarkedet i sine programmer. Spørsmålet som ble stilt: Biogass er klimavennlig energi

Les saken

Biogasskonferansen 2022

Hold av dagene 1. til 2. mars 2022 om du ønsker å bli oppdatert om det som skjer i markedet for biogass. Da samles biogassbransjen

Les saken

Biogass gir grønne jobber

På Biogass Oslofjord og Biogass Norge sitt frokostmøte under Arendalsuken 2021 fikk de fremmøtte høre om potensialet biogass representerer i det grønne skifte. Potensialet og

Les saken
Lær mer om Biogass

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø.

Det finnes flere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Biogass er et marked i vekst og stadig flere avfallsressurser benyttes til produksjonen.
Les mer

Markedet for bruk biogass består i dag delvis av kollektivkontrakter styrt av offentlige aktører og delvis av private transport- og industriaktører.
Les mer

Biogjødsel er et kvalitetssikret produkt som et produkt vi sitter igjen med etter biogassproduksjon på våtorganisk avfall.
Les mer

Biogassbransjen består av mange næringer som må samarbeide godt skal vi lykkes med å ta ut klimagevinsten og miljøgevinsten av biogassproduksjon og bruk av bioresten.
Les mer

Møt noen av våre medlemmer

St1

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger og opererer

Les mer

FREVAR

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.  Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver. Frevar har anlegg for

Les mer

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping

Les mer