Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass er klimasmart og sirkulær og helt klart en av fremtidens energikilder. 

Siste nytt

EBA Biogases Business Day

EBA arrangerer Networking event for medlemmer. Dette er første gang Biogas Business Day blir arrangert. Dato: 20. – 21. mars 2024. Sted: Chateau de Montvillargenne,

Les mer »

EUBW: From targets to action!

Den første utgaven av European Biomethane Week «Countdown to 2030: from targets to action!» bygger på European Biogas Conference, flaggskipbegivenheten til EBA.  Det nye konseptet

Les mer »

Hold deg orientert - meld deg på vårt nyhetsbrev her

Lær mer om Biogass

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø.

Det finnes flere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Biogass er et marked i vekst og stadig flere avfallsressurser benyttes til produksjonen.
Les mer

Markedet for bruk biogass består i dag delvis av kollektivkontrakter styrt av offentlige aktører og delvis av private transport- og industriaktører.
Les mer

Biogjødsel er et kvalitetssikret produkt som et produkt vi sitter igjen med etter biogassproduksjon på våtorganisk avfall.
Les mer

Biogassbransjen består av mange næringer som må samarbeide godt skal vi lykkes med å ta ut klimagevinsten og miljøgevinsten av biogassproduksjon og bruk av bioresten.
Les mer

Møt noen av våre medlemmer

Barents NaturGass

Barents Natugass eies av Broadview Energy Solutions BV. Broadview Energy Solutions distribuerer LNG i Mellom-Europa, men Barents NaturGass har hovedansvar for det nordiske markedet. Barents

Les mer »

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere forretningsområder

Les mer »

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken er en biogassprodusent i Tønsberg, Vestfold og omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. Den Magiske Fabrikken spiller en viktig

Les mer »