Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass er klimasmart og sirkulær og helt klart en av fremtidens energikilder. 

Siste nytt

Biogass er sirkulær

Biogass Norge ser frem til å være med på jobben som kreves for å omstille Norge til et sirkulært samfunn. Sirkulærstrategien som ble lagt frem

Les saken

Venter ny sirkulærstrategi

Regjeringen har varslet ny sirkulærstrategi. Den er viktig for biogassbransjen. Biogass er klimasmart og kanskje det beste ekesempelet på sirkulære verdikjeder som kan bidra til

Les saken

Endelig fritak i bomringen

Biogass Norge har fått viktige gjennomslag i Stortinget i forbindelse med Dokument 8 forslaget fra Frp om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon

Les saken
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Lær mer om Biogass

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø.

Det finnes flere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Biogass er et marked i vekst og stadig flere avfallsressurser benyttes til produksjonen.
Les mer

Markedet for bruk biogass består i dag delvis av kollektivkontrakter styrt av offentlige aktører og delvis av private transport- og industriaktører.
Les mer

Biogjødsel er et kvalitetssikret produkt som et produkt vi sitter igjen med etter biogassproduksjon på våtorganisk avfall.
Les mer

Biogassbransjen består av mange næringer som må samarbeide godt skal vi lykkes med å ta ut klimagevinsten og miljøgevinsten av biogassproduksjon og bruk av bioresten.
Les mer

Møt noen av våre medlemmer

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping

Les mer

BIOKRAFT AS

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å

Les mer

Norges Bondelag

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket. Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.

Les mer