Green House

Green House leverer rådgivningstjenester innen sirkulær- og bioøkonomien. De bidrar med rådgivning til privat og offentlig sektor. Deres ekspertise er innovasjon- og endringsarbeid for å øke ressursutnyttelsen – fundamentet for redusert klima- og miljøfotavtrykk. Samtidig skal de bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser som en del av omstillingen vi står ovenfor. Green House har […]