Kurs i biogasstatistikk

Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider bransjestatistikk for biogassmarkedet. Statistikken utarbeides av Norwaste. I forbindelse med rapportering av data til Miljødirektoratet og SSB er det kommet frem at det er noe ulik forståelse av hvordan rapporteringen skal gjøres. Resultatet har vært dobbeltrapportering av hvor mye biogass som faktisk produseres.   Biogass Norge, sammen med Biogass Oslofjord og Samfunnsbedriftene […]