Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget for en tid tilbake en rapport som peker på potensialet i biogass. Biogassproduksjon kan bidra med en reduksjon av verdens klimagassutslipp på 10 til 13 prosent. I dag utnyttes bare […]