Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall. Antec har bygget flere anlegg og har utviklet teknologi som gir nytt potensial for biogassproduksjon. Pris for beste grønne teknologioppfinnelseI 2016 mottok Antec […]