Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere forretningsområder i bransjen. FKRA produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Deres produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger. Ved sine 3 regionale Fagsentre, lokalisert i Kristiansand, Haugesund og Klepp, […]