Vellykket kurs i biogasstatistikk

Daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall innleder kursdagen ved å ønske velkommen. Hun snakket blant annet om den økte etterspørselen av biogass i Europa. Hun nevner krigen i Ukraina som en av de viktige faktorene for den økte etterspørselen. I Norge merker vi også en økt etterspørsel etter biogass. I 2021 ble […]

Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall. Antec har bygget flere anlegg og har utviklet teknologi som gir nytt potensial for biogassproduksjon. Pris for beste grønne teknologioppfinnelseI 2016 mottok Antec […]