Statsbudsjettet 2024: Ber om eget biogassprogram i Bionova

Det er nå tre år siden det ble gjort en investeringsbeslutning i et nytt biogassanlegg. Det er for dårlig! Norge har gått glipp av viktige klimakutt fordi vi mangler virkemidler som utløser en satsing på mer biogassproduksjon.

Statsbudsjettet for 2024 setter biogassbransjen på vent

Statsbudsjettet skuffer over manglende tydelighet for biogassbransjen. Det vises til at saker kommer i løpet av 2024, men det er for sent! Det er som nevnt tre år siden det ble gjort en investeringsbeslutning i et nytt biogassanlegg. Samtidig er det klart for alle at det haster å kutte klimautslipp, og da er mer biogassproduksjon et enkelt tiltak å gjennomføre. Vi spør oss om hvorfor bransjen ikke brukes mer som virkemiddel for klimakutt av regjeringen. De lar gode klimatiltak passere forbi. Og 2030 nærmer seg fort!

Biogass Norge mener det er bra at Bionova styrkes, men det er ikke nok for å sikre økt biogassproduksjon. Det bør etableres et eget biogassprogram i Bionova for å gi investeringsstøtte til flere biogassanlegg. I dag er manglende investeringsstøtte en klar flaskehals i biogassmarkedet. Da må vi gjøre noe med det.

Biogass Norge ber derfor om 300 millioner kroner til et eget biogassprogram i Bionova for å sikre realiseringen av minst fem nye biogassanlegg i 2024. Prosjektene finnes og er under planlegging, men mangler finansiering. Prosjektene vil bidra til raske kutt i utslipp og være viktige skal Norge nå sine klimamål.   

Publisert: