Om oss

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass er klimasmart og sirkulær og helt klart en av fremtidens energikilder.

Biogass Norge organiserer bedrifter og organisasjoner som er samfunnsbyggere og de representerer hele verdikjeden fra leverandører, produsenter, distributører og brukere.


Styreleder Håvard Wollan

Styret

Styreleder:
Håvard Wollan, Biokraft, CEO

Styremedlemmer:
Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak
Kari-Anne Sølvernes, seksjonssjef, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo
Ida Riis-Johansen for Johanne Sæther Houge, rådgiver, Norges Bondelag
Per Torp, markedssjef, VEAS Marked AS


Pia Farstad von Hall

Administrasjon

Pia Farstad von Hall,
daglig leder

Mobil: 97100904
E-post: phall@samfunnsbedriftene.no

Sekretariatet i Biogass Norge er tilknyttet Samfunnsbedriftene.Kontakt oss

Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Telefon: 97100904

Organisasjonsnummer: 921 694 784