Nyheter

Hva mener partiene?

Samfunnsbedriftene har spurt partiene på Stortinget om hva de mener om biogass og biogassmarkedet i sine programmer. Spørsmålet som ble stilt: Biogass er klimavennlig energi

Les mer »

Biogasskonferansen 2022

Hold av dagene 1. til 2. mars 2022 om du ønsker å bli oppdatert om det som skjer i markedet for biogass. Da samles biogassbransjen

Les mer »

Biogass gir grønne jobber

På Biogass Oslofjord og Biogass Norge sitt frokostmøte under Arendalsuken 2021 fikk de fremmøtte høre om potensialet biogass representerer i det grønne skifte. Potensialet og

Les mer »

Biogass er sirkulær

Biogass Norge ser frem til å være med på jobben som kreves for å omstille Norge til et sirkulært samfunn. Sirkulærstrategien som ble lagt frem

Les mer »

Venter ny sirkulærstrategi

Regjeringen har varslet ny sirkulærstrategi. Den er viktig for biogassbransjen. Biogass er klimasmart og kanskje det beste ekesempelet på sirkulære verdikjeder som kan bidra til

Les mer »

Endelig fritak i bomringen

Biogass Norge har fått viktige gjennomslag i Stortinget i forbindelse med Dokument 8 forslaget fra Frp om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon

Les mer »

Klimameldingen

Stortinget behandler klimameldingen torsdag 8. april. Forslagene og merknadene fra partiene gir signaler om en tydelig grønn retning, noe som er viktig. Det er synd

Les mer »

Ny drivstoffmatrise

Drivstoffmatrisen anbefaler prioritering av nullutslippsteknologi og biogass i offentlige anskaffelser. Og når vi vet at biogass, gitt verdikjeden, er klimasmart og sirkulær, styrker det biogass

Les mer »

Landbrukets klimaarbeid

Verdens befolkning er sterkt økende og vil nå 9 milliarder innen 2050. Dette betyr økt forbruk og økende press på arealer, natur og ressurser. For

Les mer »

Frokostwebinar om Enova

Enova og klima- og miljødepartementet undertegnet nylig et en ny styringsavtale. Dette er tema i Biogassbransjen.no og Biogass Norge sin nye nett-TV-sending den 12. januar

Les mer »

Mye bra i klimameldingen

Biogassbransjen har lenge ventet på handlingsplanen for biogass. Den ble presentert som en del av regjeringens Klimamelding. Der sier regjeringen tydelig at biogass er en

Les mer »

Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget

Les mer »

Statnett peker på biogass

Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europas kraftsystem styrer mot å bli utslippsfritt innen 2050, i stor grad ved hjelp av solkraft og vindkraft. Havvind vil

Les mer »

Norges Bondelag nytt medlem

Norges Bondelag har meldt seg inn i Biogass Norge. Medlemskapet er et viktig tilskudd til organiasjonen og forsterker arbeidet for biogass fremover. Landbruket er en

Les mer »

Antec Biogas AS bygger i Kina

Biogassbransjen.no opplyser i dag om at Antec Biogas AS skal bygge biogassanlegg i Kina. Med det tar norsk biogassbransje et viktig skritt ut i eksportmarkedet.

Les mer »

Biogassbransjen.no

Biogassbransjen.no er et fagnettsted som dekker aktuelle saker i biogassmarkedet. Ta en titt her om du vil lese mer.

Les mer »

Bør satse tøffere

Nylig fikk vi presentert regjeringens statsbudsjett for 2021. Det er uten tvil et grønt budsjett, men regjeringen kunne med fordel satset tøffere på biogass og

Les mer »