Nyheter

EBA Biogases Business Day

EBA arrangerer Networking event for medlemmer. Dette er første gang Biogas Business Day blir arrangert. Dato: 20. – 21. mars 2024. Sted: Chateau de Montvillargenne,

Les mer »

EUBW: From targets to action!

Den første utgaven av European Biomethane Week «Countdown to 2030: from targets to action!» bygger på European Biogas Conference, flaggskipbegivenheten til EBA.  Det nye konseptet

Les mer »

Arendalsuka 2023

Bli med på biogassdebatten i Arendal! Gjennom Arendalsuka 2023 er Biogass Norge med på å arrangere to debatter om biogass. I tillegg har Avfall Norge

Les mer »

Bioseminaret 2023

Hold av datoene 25. og 26. september! Bioseminaret har utvidet målgruppen til både ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det

Les mer »

Jordbruksavtalen og biogass

16.mai 2023 kom Norges Bondelag og Staten til enighet om Jordbruksavtalen 2023. Jordbruksavtalen skal vris i en mer klima- og miljøvennlig retning og prioriterer derfor

Les mer »

Biogasstatistikken 2022

Biogass Norge og Biogass Oslofjord har over flere år samarbeidet om bransjestatistikken for Biogass. Statistikken viser en oversikt over produsert mengde biogass og anvendelsesområder. Denne

Les mer »

Kurs i biogasstatistikk

Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider bransjestatistikk for biogassmarkedet. Statistikken utarbeides av Norwaste. I forbindelse med rapportering av data til Miljødirektoratet og SSB er det kommet

Les mer »

Biogasskonferansen 2023

Sted: Bristol Hotell, OsloMøteleder: Anne Marit Post Melbye, ZERO Tema:Biogass: En brikke i energispilletGrønn energi med ansvarlig bruk av ressurser MELD DEG PÅ HER Priser

Les mer »

Merkedag

Fra 1. september innføres det fritak i bomringen for kjøretøy på biogass i Oslo. Dette er en merkedag for bransjen og et viktig tiltak for

Les mer »

Gjennomslag for biogassbransjen

Biogassbransjen.no skriver: Energi- og miljøkomiteen la frem sin innstilling om Energimeldingen torsdag før pinsen. Her kom det flere viktige vedtak om biogass. Energi- og miljøkomiteens

Les mer »

Biogasstatistikk 2021

På Biogasskonferansen 2022 ble det presentert rykende fersk biogasstatistikk. Dette er ment å være en årlig statistikk for bransjen. Statistikken er bestilt av Biogass Norge

Les mer »

Håvard Wollan ny styreleder

Biokrafts Håvard Wollan tar over stafettpinnen som styreleder etter Veas-direktør Ragnhild Borchgrevink. Nytt styre er sammensatt av: Leder: Håvard Wollan, CEO, Biokraft Nestleder: Frode Halvorsen,

Les mer »

Biogasskonferansen 2023

Etter en vellykket biogasskonferanse 2022 er vi klare for ny biogasskonferanse neste år. Sett av datoene tirsdag 21. mars og onsdag 22. mars 2023. Da

Les mer »

Hva mener partiene?

Samfunnsbedriftene har spurt partiene på Stortinget om hva de mener om biogass og biogassmarkedet i sine programmer. Spørsmålet som ble stilt: Biogass er klimavennlig energi

Les mer »

Biogasskonferansen 2022

Hold av dagene 1. til 2. mars 2022 om du ønsker å bli oppdatert om det som skjer i markedet for biogass. Da samles biogassbransjen

Les mer »

Biogass gir grønne jobber

På Biogass Oslofjord og Biogass Norge sitt frokostmøte under Arendalsuken 2021 fikk de fremmøtte høre om potensialet biogass representerer i det grønne skifte. Potensialet og

Les mer »

Biogass er sirkulær

Biogass Norge ser frem til å være med på jobben som kreves for å omstille Norge til et sirkulært samfunn. Sirkulærstrategien som ble lagt frem

Les mer »

Venter ny sirkulærstrategi

Regjeringen har varslet ny sirkulærstrategi. Den er viktig for biogassbransjen. Biogass er klimasmart og kanskje det beste ekesempelet på sirkulære verdikjeder som kan bidra til

Les mer »

Endelig fritak i bomringen

Biogass Norge har fått viktige gjennomslag i Stortinget i forbindelse med Dokument 8 forslaget fra Frp om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon

Les mer »

Klimameldingen

Stortinget behandler klimameldingen torsdag 8. april. Forslagene og merknadene fra partiene gir signaler om en tydelig grønn retning, noe som er viktig. Det er synd

Les mer »

Ny drivstoffmatrise

Drivstoffmatrisen anbefaler prioritering av nullutslippsteknologi og biogass i offentlige anskaffelser. Og når vi vet at biogass, gitt verdikjeden, er klimasmart og sirkulær, styrker det biogass

Les mer »

Landbrukets klimaarbeid

Verdens befolkning er sterkt økende og vil nå 9 milliarder innen 2050. Dette betyr økt forbruk og økende press på arealer, natur og ressurser. For

Les mer »

Frokostwebinar om Enova

Enova og klima- og miljødepartementet undertegnet nylig et en ny styringsavtale. Dette er tema i Biogassbransjen.no og Biogass Norge sin nye nett-TV-sending den 12. januar

Les mer »

Mye bra i klimameldingen

Biogassbransjen har lenge ventet på handlingsplanen for biogass. Den ble presentert som en del av regjeringens Klimamelding. Der sier regjeringen tydelig at biogass er en

Les mer »

Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget

Les mer »

Statnett peker på biogass

Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europas kraftsystem styrer mot å bli utslippsfritt innen 2050, i stor grad ved hjelp av solkraft og vindkraft. Havvind vil

Les mer »

Norges Bondelag nytt medlem

Norges Bondelag har meldt seg inn i Biogass Norge. Medlemskapet er et viktig tilskudd til organiasjonen og forsterker arbeidet for biogass fremover. Landbruket er en

Les mer »

Antec Biogas AS bygger i Kina

Biogassbransjen.no opplyser i dag om at Antec Biogas AS skal bygge biogassanlegg i Kina. Med det tar norsk biogassbransje et viktig skritt ut i eksportmarkedet.

Les mer »

Biogassbransjen.no

Biogassbransjen.no er et fagnettsted som dekker aktuelle saker i biogassmarkedet. Ta en titt her om du vil lese mer.

Les mer »

Bør satse tøffere

Nylig fikk vi presentert regjeringens statsbudsjett for 2021. Det er uten tvil et grønt budsjett, men regjeringen kunne med fordel satset tøffere på biogass og

Les mer »