Ny analyse fra ZERO: hva skal til å for øke produksjonen av biogass?

 

Hvilken rolle spiller biogass i den grønne omstillingen? Zero presenterte en fersk analyse på Biogasskonferansen 2024 om hvilke barrierer som finnes for å kunne øke produksjon av biogass. 

Analysen ble present av Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO, og ser bredt på biogassmarkedet, og hvilke barrierer som finnes, situasjonsbildet og forslag til nye politiske grep og rammebetingelse som kan få opp produksjonen av biogass. 

Zero sin analyse om barrierer for mer produksjon og bruk av biogass er viktig, og vil bli brukt i vårt arbeid for bedre rammevilkår for bransjen.

Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

Barriere og muligheter 

Analysen er basert på en barriere analyse. Det trekkes frem at det ikke er tydelig hvilken rolle biogass spiller i energisystemet. Samtidig er det høye investeringskostnader og mangel på kapital. Det bidrar til uforutsigbarhet, både når det gjelder tilgang til støtteordninger og investeringsvilje i kapitalmarkedet. Dette skjer på tross av stor politisk enighet. Analysen viser hen til et betydelig, og veldokumentert potensial for økt bruk, men samtidig er biogass i konkurranse med andre. En av styrkene til biogass er de gode bærekraftsegenskapene, men det er nødvendig med gode løsninger for god ressursbruk av bioresten. 

Viktig i det politiske arbeidet 

Daglig leder i Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, er glad for at en ny analyse er på plass, “Zero sin analyse om barrierer for mer produksjon og bruk av biogass er viktig og vil bli brukt i vårt arbeid for bedre rammevilkår for bransjen.” 

Hun er opptatt av at bransjen har lenge ventet på endrede rammevilkår som stimulerer til mer produksjon av biogass. “Stortinget har flere ganger vedtatt positive formuleringer om mer biogassproduksjon, men likevel uteblir resultatene. Sågar har Enova kuttet støtten til fyllestasjoner og kjøretøy. Det som står igjen er investeringsstøtte.”  

Vi må tenke nytt 

ZERO foreslår en rekke anbefalinger, inklusiv tallfesting av nasjonale mål for produksjon av biogass og forslag til politiske virkemidler og rammebetingelser, for å kunne utvikle et større og forutsigbart marked for biogass. 

Biogass Norge er enige i at det må tenkes nytt om hvordan vi skal få til flere produksjonsanlegg. Farstad von Hall er opptatt av Bionova sin rolle. “Vi mener det må etableres et biogassprogram for industrielle anlegg i Bionova. Investeringsstøtte må vektlegge biogass sine gode egenskaper, og de ligger i de sirkulære egenskapene. Det kan vi få bedre uttelling for i Bionova som har kunnskap om bioøkonomi.” 

Biogass Norge håper kunnskap om biogassmarkedet til slutt vil resultere i rammevilkår som faktisk virker. 

Skrevet av: Nasrin Naimy, politisk rådgiver Biogass Norge

Foto: Mona Hauglid

Publisert: