Nordic Biogas Conference 2024 – husk å melde deg på!

Har du husket å melde deg på den Nordiske biogasskonferansen? Du rekker fortsatt early-bird pris. Biogass Norge er stolt medarrangør, og ser frem til å samle norsk biogassbransje med våre nordiske kollegaer.

Biogass er mer i fokus enn noensinne før, og det skjer en kraftig utvikling i både markedsforhold og teknologier. På Nordic Biogas Conference 2024 i Aalborg den 22.-24. oktober kan du bli oppdatert med det nyeste om biogasproduksjon, anvendelse og håndtering av bioressurser, produksjon av gjødsel, opprinnelsesgarantier og bruk av biogass i en rekke sektorer og ikke minst fangst og bruk av biogen CO2 fra biogass. Sammen med våre nordiske partnere fra Sverige, Norge, Finland og Island er Biogas Danmark i full gang med å tilrettelegge konferansen.

Vi forventer en fantastisk konferanse med 500-600 deltakere fra opptil 20 land.

Nordisk Biogass Konferanse 2024

I tillegg til et spennende konferanseprogram har vi planlagt en rekke ekskursjoner som skal gi deltakerne innsikt i den brede erfaringen i den danske biogassektoren samt den aktuelle markante utviklingen innenfor Power-to-X, CO2-fangst/lagring/utnyttelse, produksjon av flytende biogass og CO2 samt pyrolyse av fiber fra biogasproduksjon.

Påmelding og mer informasjon her.

Publisert: