Møt noen av våre medlemmer

Barents NaturGass

Barents Natugass eies av Broadview Energy Solutions BV. Broadview Energy Solutions distribuerer LNG i Mellom-Europa, men Barents NaturGass har hovedansvar for det nordiske markedet. Barents

Les mer »

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere forretningsområder

Les mer »

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken er en biogassprodusent i Tønsberg, Vestfold og omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. Den Magiske Fabrikken spiller en viktig

Les mer »

Green House

Green House leverer rådgivningstjenester innen sirkulær- og bioøkonomien. De bidrar med rådgivning til privat og offentlig sektor. Deres ekspertise er innovasjon- og endringsarbeid for å

Les mer »

Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket

Les mer »

Nippon Gases

Nippon Gases er det fjerde største industrigasselskapet i Europa og leverer en mengde typer gass. De er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører

Les mer »

Lyse Neo

Lyse Neo er en del av Lyse-konsernet og utnytter lokale ressurser for å levere fremtidsrettede energiløsninger. Dette gjøres ved utbygging og utnyttelse av fleksibel infrastruktur

Les mer »

Rå Biopark

Rå Biopark skal etablere anlegg for biogass- og biokullproduksjon i Skibotn i Storfjord kommune, drevet frem av avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten

Les mer »

Rogaland Biogassnettverk

Rogaland biogassnettverk er et nøytralt nettverk som arbeider for økt biogassproduksjon i regionen. Målet med nettverket er å bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert

Les mer »

Hyperthermics AS

Hyperthermics AS is a Norwegian biotechnological company with its head office in Ulsteinvik, Norway and a laboratory in Regensburg, Germany. The business idea is to develop

Les mer »

HRA

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) samler inn, sorterer og gjenvinner avfallet fra 67 000 innbyggere på Hadeland og Ringerike. Vi er en moderne miljøbedrift

Les mer »

IVAR IKS

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon. I = InterkommunaltV = VannA = AvløpR = Renovasjon IVAR har som

Les mer »

St1

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger og opererer

Les mer »

FREVAR KF

FREVAR KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon og energigjenvinning. I tillegg drifter de en gjenvinningsstasjon og et biogassanlegg. Tjenesteproduksjonen er delt

Les mer »

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping

Les mer »

BIOKRAFT

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å

Les mer »

Norges Bondelag

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket. Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.

Les mer »

VEAS

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Les mer »