Kart over fyllestasjoner for biogass i Norge

Her finner du et interaktivt norgeskart med alle stasjonene der du kan fylle biogass på tanken.

Mørk grønn: LBG
Lys grønn: CBG
Svart: Ikke-kommersielle fyllestasjoner
Lilla: Kommende fyllestasjoner

Dette kartet driftes av Biogass Oslofjord og er hentet fra deres hjemmeside.