Kart over fyllestasjoner for biogass i Norge

Her finner du et interaktivt norgeskart med alle stasjonene der du kan fylle biogass på tanken.
Kartet driftes av Biogass Oslofjord og er hentet fra deres hjemmeside.

Fargeforklaringer til kartet:
Mørk grønn: LBG (Liquified biogas)
Lys grønn: CBG (Compressed biogas)

Grå: Kommende fyllestasjoner (ikke operative)
Svart: Ikke-kommersielle fyllestasjoner

Benytt listefunksjonen ved å trykke på ikonet helt til venstre i kartmenyen.