Hvert tonn teller! ZERO med klar anbefaling om økt bruk av biogass

Hvert tonn teller! Miljøstiftelsen ZERO med klar anbefaling om økt bruk av biogass.

Biogass kan kutte klimagassutslipp, øke kraftproduksjonen og styrke beredeskapen. ZERO sier potensialet for økt produksjon er stort, men da må virkemiddelbruken kraftig opp.

I sin brennferske klimarapport i dag foreslår ZERO å etablere et nasjonalt mål for produksjon av biogass i 2030 på 5 TWh og at biogassproduksjon stimuleres gjennom årlig støtte fra Bionova til 500 millioner.
ZERO vil bygge et større og mer forutsigbart marked for biogass gjennom en rekke tiltak rettet mot industri, maritimt, landbasert transport, fiskeri og landbruket:

 • Forbud mot fossil fyring i industrien fra 2030
 • Klima- og nullutslippskrav offshore fartøy og ferger
 • Forbud mot fossil gass i veksthusnæring og til byggvarme
 • Rabatt i bomringen for biogass i hele landet
 • Innfør omvendte auksjoner for CO₂-fjerning, for å gjøre det lønnsomt å fange og lagre CO₂
 • Sikre forutsigbarhet for tilskudd til bruk av husdyrgjødsel til biogass i jordbruksavtalen (minimum over 10 år)
 • Utrede innføring av krav til innsamling og utnyttelse av fiskeslam, samt krav til utnyttelse av fiskeensilasje (hele eller deler av død fisk)
 • Innfør krav om miljødokumentasjon gjødsel
 • Utred og varsle innføring av en reduksjonsplikt for gjødsel
 • Krav til bruk av sekundær fosfor i gjødsel
 • Rask implementering av EUs reviderte fornybardirektiv (REDII) fra 2018.

Vi i Biogass Norge hilser rapporten velkommen! Rapporten er en utfordring til oss alle. Politikere som ønsker å nå klimamålene kan finne oppskriften her.

Publisert: