Verdikjeden

Verdikjeden til biogass er omfattende. For å produsere biogass må mange ulike næringer samarbeide. Dette utfordrer vår tradisjonelle oppfatting om at én næring styrer egen verdikjede. I den nye sirkulære økonomien, som biogass er en del av, gir samarbeidet gode klima- og miljøgevinster.

Næringer som samarbeider for å produsere biogass er: landbruket, skogbruket, fiskeri, havbruk, kommunale og private avfallsbedrifter, produsenter, distributører og brukere av biogass som drivstoff og leverandører av utstyr til produksjon og bruk.