Statistikk

På bestilling fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider Norwaste bransjestatistikk for biogassbransjen. Hensikten er å vise den årlige statistikken om produksjon og bruk av biogass i Norge. Statistikken bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen.

Statistikk for 2021 finner du her (pdf): Biogasstatistikk 2021

Statistikken for 2022 finner du her (interaktiv nettside): Biogasstatistikk 2022