Statistikk

I dag er det SSB som er den som innhenter statistikk om biogass. Det jobbes i bransjen med å forbedre statistikken, men arbeidet er ikke i mål ennå. Oppdaterte tall om produksjon og omsetning av biogass finnes på nettsidene til SSB.

Siste artikkel om biogass fra SSB finner du her: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/mer-avfall-til-biogassproduksjon