Hvor produseres biogass

Det finnes flere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Og flere nye er under planlegging. Biogass er et marked i vekst og stadig flere avfallsressurser benyttes til produksjonen. Samlet mener bransjen at det er mulig å produsere opp til 10 Twh med biogass. Det er en størrelse som gjør en forskjell i det norske energimarkedet. I dag er vi et stykke unna dette målet, men med økt produksjon og bruk av flere avfallsprodukter i produksjonen av biogass vil det være mulig å utløse dette potensialet.

«Drivkraften bak Renevo er ønske om å levere bærekraftige løsninger knyttet til produksjon og bruk av energi. Dette kan ha sitt utspring i naturlige kretsløp, en lærdom vi henter fra økosystem blant oss. Fremveksten av den sirkulære økonomien og bioøkonomien gir et viktig grunnlag for vårt arbeid.»

Lene Pilskog, Renevo, forretningsutvikler

I 2021 var det 50 biogass anlegg i aktivitet i Norge