Hvor produseres biogass

Det finnes flere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Og flere nye er under planlegging. Biogass er et marked i vekst og stadig flere avfallsressurser benyttes til produksjonen. Samlet mener bransjen at det er mulig å produsere opp til 10 Twh med biogass. Det er en størrelse som gjør en forskjell i det norske energimarkedet. I dag er vi et stykke unna dette målet, men med økt produksjon og bruk av flere avfallsprodukter i produksjonen av biogass vil det være mulig å utløse dette potensialet.


«Drivkraften bak Renevo er ønske om å levere bærekraftige løsninger knyttet til produksjon og bruk av energi. Dette kan ha sitt utspring i naturlige kretsløp, en lærdom vi henter fra økosystem blant oss. Fremveksten av den sirkulære økonomien og bioøkonomien gir et viktig grunnlag for vårt arbeid.»

Lene Pilskog, Renevo, forretningsutvikler

 

Nettavisen Biogassbransjen.no fører en oversikt over alle produksjonsanleggene i Norge. Den oversikten finner du her.