Om biogass

Hva er biogass?

Biogass er miksen av gasser som dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan og CO2. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

Biogass kan utnyttes til å produsere strøm, varme og drivstoff. Noen viktige råstoff (substratene) for biogassproduksjon er: 

• matavfall
avløpsslam
fiskeslam
husdyrgjødsel

Noen land benytter også matvekster direkte til biogassproduksjon, men dette gjøres ikke i Norge. Gassutbyttet er ofte bedre når man kombinerer ulike råstoffer. 

Husdyrgjødsel og avløpsslam utgjør en potensielt stor kilde til produksjon av biogass. Råstoffer fra skogbruk er ofte mindre lønnsomme til biogassproduksjon på grunn av høyt cellulose- og lignininnhold, som krever dyr forbehandling.

Etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan, sitter man igjen med et flytende restprodukt kalt biorest. Kvalitetssikret biorest kalles biogjødsel. Biogjødsel er en næringsrik masse som egner seg som gjødsel til planter.

Kilde: Miljødirektoratet.

Norge har forpliktet seg til store klimakutt og biogass vil bidra til å komme raskere i mål. I tillegg er biogass sirkulært, bærekraftig og ansvarlig. Synd det er lite kjent, men vekst vil hjelpe!