Europeisk biogassuke: Nedtelling til 2030

Den første utgaven av European Biomethane Week «Countdown to 2030: from targets to action!» bygger på European Biogas Conference, flaggskipbegivenheten til EBA. 

Det nye konseptet ble støttet av EU-kommisjonen og Biomethane Industrial Partnership (BIP Europe) hadde fokus på utviklingen av biogass over hele Europa. Konseptet med «biomethane week» var å tilby flere muligheter til å engasjere seg, få innsikt og utforske forskjellige relevante temaer for biogassindustrien. Et sted for læring, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og en sosial møteplass. 

Unlocking Natures Powerful Secret: Giulia Laura Cancian – Secretary General, EBA. Foto: Ida Lund

Konferansen hadde rekordmange deltakere, med over 600 oppmøte på konferansens første dag. Det viser til en engasjert bransje i vekst. Salen rommet politikere, investorer, produsenter, distributører og alt imellom.

EBAs CEO, Harmen Dekker og EBA President anders Mathisasson åpnet med motiverende ord om en akselererende bransje med stor tro på å klare målet om å produsere 35 bcm biometan innen 2030. Faktisk kan bransjen nå 150 bcm produsert biometan innen 2050, noe som vil utgjøre 66% av Europas gassbehov. Statistikk for 2022 blir publisert i desember av EBA. 

The energy mix of the future

Dagens energimix må endres, og her er biogass et viktig element. Det er de fleste enige om. Men hva skal til for at biogass får ta en større plass i energisatsingen? Noen stikkord som går igjen, er: 

  1. Regulering – rammeverk og forutsigbarhet – Investorer trenger at det er forutsigbarhet i investeringsobjektet. For å skape forutsigbarhet i markedet trengs det politisk satsing og et tydelig standpunkt om biogassens rolle i den fremtidige energimixen.
  2. Prissetting av biogassen – dagens prisnivå er høyt. Avhenger av prisnivå og forutsigbarhet i avtale for råvarer. Andre viktige faktorer som påvirker prissettingen av biogassen, er også karbonprisen.
  3. Oppskalering og satsing – Det må satses mer. Ifølge EBAs Biomethane map 2022-2023 har Europa i dag 1 322 biometan-produksjonssteder. Dette er en øking på 30% siden 2021. Hvor Frankrike, Danmark og Tyskland har hatt størst vekst, med Tyskland som største produsent i Europa med en produksjon på 12 753 GWh.
  4. Tilrettelegging for distribusjon – Det må tilrettelegges for at distribusjon av biogass slik at tilgjengeligheten blir bedre. En barriere for mange, ofte i transportsektoren, er tilgjengelighet og fleksibilitet.
Takk til hele EBA teamet! Foto: Ida Lund

European Biogas Association har også skrevet en god og oppsummerende artikkel med de viktigste punktene fra konferansen. Den kan leses her.

Hold av datoene 23-24 oktober 2024 for neste års konferanse!

Publisert: