Bilder over har stilen «Toppbilde». Det blir da veldig avlangt og avrundet, og fyller sidebredden.

Overskrift her

Dette er et avsnitt.

Dette er en overskrift

Test test

Her kan du skrive noe

Her sier jeg noe klokt

Pia Farstad von Hall

Dette er et avsnitt med innrykk

Dette er et vanlig avsnitt

Og et nytt med innrykk