EBA-sjefen– Det er på tide å innse at biogass er en betydelig industri! 

“Det er en enorm vekst i biogassmarkedet i Europa” kunngjorde Herman Dekker på Biogasskonferansen 2024. EBA-sjefen talte til en fullsatt sal på Teknisk Museum. Konferansen har i år et rekordhøyt antall deltakere på nær 200 personer.  

Dekker var opptatt av å løfte størrelsen på biogassmarkedet og produksjonen og utviklingen som finner sted. Hvis du samler all biogassproduksjon i Europa, så dekker det 6 prosent av all forbruk av gass i Europa. “Det er viktig å anerkjenne at vi er betydelig industri, og en nødvendig del av løsningen for å løse klimautfordringene og energimangelen i Europa.”  

Stor vekst

Spesielt innen oppgradert biogass er det en enorm vekst. Produksjonen er doblet siden 2018, og det er eksponentiell vekst på 20 prosent hvert år.  

Dekker har vært direktør for European Biogas Association siden 2020, og er lidenskapelig opptatt målet om å nå karbonnøytralitet i Europa, og den viktige rollen til biogass i omstillingen til et sirkulært og fornybare energisystemer. 

EU utvikler nye insentiver for biogassproduksjon 

Det finnes i dag over 20, 000 biogassanlegg i Europa og 25 europeiske land har igangsatt produksjon av biogass. Dekker løftet frem at det brukes ulike insentiver for å  fremme produksjon og bruk av biogass på det europeiske kontinentet. Han var opptatt av at det er nødvendig med insentiver og forutsigbare rammevilkår for å utvikle næringen videre. Det inkluderer både produksjonsstøtte og tilrettelegging av skatte-og avgiftssystemet.  Potensialet for biogassproduksjon i Europa ligger på 41,8 BCM som tilsvarer i overkant av 400 TWh. Det er basert på bærekraftige innsatsfaktorer og ikke legger beslag på jordbruksarealer og dyrket mark.

Norge bør ikke ha lavere ambisjoner

Daglig leder i Biogass Norge, er glad for å høre om utviklingen i Europa. «For Norge er det viktig å følge opp nye reguleringer fra EU raskt og effektivt. EU har et høyt tempo på sin grønne omstilling. Norge bør ikke ha lavere ambisjoner. Biogass er en enkel måte å ta CO2 kutt på. Derfor er det smart å legge til rette for mer produksjon og bruk av biogass», avslutter hun.

Skrevet av: Nasrin Naimy, politisk rådgiver Biogass Norge

Foto: Mona Hauglid

Publisert: