Her er en overskrift

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass er klimasmart og sirkulær og helt klart en av fremtidens energikilder.

Her er en lenke. Biogass Norge organiserer bedrifter og organisasjoner som er samfunnsbyggere og de representerer hele verdikjeden fra leverandører, produsenter, distributører og brukere.

En blokk med bakgrunnsfarge vil alltid ha avrundede hjørner. Det skjer «automatisk» i systemet. Legg inn en gruppe og velg bakgrunnsfarge blant tema-fargene i editoren, og de avrundede hjørnene kommer av seg selv. Bilder merket «avrundet» får samme avrundede kant .

Du kan dele opp gruppen med kolonner om du ønsker. som her, 75/25.

Her kan du også legge inn et sitat om du vil

Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

Vi kan legge tekst ved en blokk med bakgrunn og temabilde

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Det er lett å lage kollapsbare tekstblokker

C02 regnskapet er en vesentlig del av klimaregnskapet i verdikjeden til biogass. De unike sirkulære egenskapene i produksjonen av biogass forsterkes av muligheten til å produsere C02 til for eksempel matproduksjon.

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge. Det gjør at Greve Biogass kan dokumentere at biogassen derfra kutter utslipp i forhold til dieselbruk med 108%, altså bedre enn nullutslipp der hver km kjørt gir mer metanfangst (netto negative utslipp eller «klimapositivt»)

Heading 1

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge.

Heading 2

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge.

Heading 3

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge.

Heading 4

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge.

Velg gjerne lys farge

Bakgrunnsfargen på siden er såpass grå at du med fordel kan velge den lysegrå boksen. Det gir et elegant uttrykk.