Biogass kan gi nye, grønne arbeidsplasser

Så mange som 16.000 nye arbeidsplasser kan biogassbransjen skape i Norge. Det forutsetter at rammevilkårene er gode og at samfunnet vil satse. Vinneren er klimaet og de som ønsker seg jobb i en sektor som har fremtiden foran seg. Biogass er et godt eksempel på en sirkulær og klimasmart energi. Biogass produseres av avfallsstoffer fra ulike […]

Innspill til stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. Biogass Norge har sendt inn våre innspill til Olje- og energidepartementet om biogassens rolle. Hovedkonklusjoner: Biogass er klimasmart […]

Borchgrevink gjenvalgt som styreleder

Biogass Norge er en organisasjon i vekst og utvikling. Det ble derfor avholdt en ekstra generalforsamling 3. desember for å involvere nye medlemmer i arbeidet som gjøres. Målet er å bygge en bransjeorganisasjon som er et tydelig talerør for hele biogassbransjen. Innledningsvis i generalforsamlingen orienterte Narve Mjøs, fra Grønt Kystfartsprogram og DNV GL, om arbeidet […]

Webinar 3.12: Grønne arbeidsplasser

Statsminister Erna Solberg har gitt sine kommentarer til hvordan Norge kan bli mer sirkulære og peker på mulighetene for nye grønne arbeidsplasser i biogassbransjen. Torsdag 3. desember klokken 08.00 er det nytt webinar om nye grønne arbeidsplasser i biogassbransjen. Webinaret sendes via Biogassbransjen.no. I dette webinaret diskuterer vi nærmere hvordan vi kan skape nye grønne […]

Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget for en tid tilbake en rapport som peker på potensialet i biogass. Biogassproduksjon kan bidra med en reduksjon av verdens klimagassutslipp på 10 til 13 prosent. I dag utnyttes bare […]

Vestfjorden:Ferger som burde gå på biogass

Biogass som klimavennlig drivstoff har sin styrke i de sirkulære egenskapene. Greve Biogass (http://www.grevebiogass.no/) har dokumentert at vi kan sende CO2 inn i kretsløpet igjen og i sum redusere utslipp. Forskning og utvikling har vist at biogass er et drivstoff som bidrar til å løse klimautfordringene vi står midt oppe i. Da er det meningsløst […]

Statnett peker på biogass

Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europas kraftsystem styrer mot å bli utslippsfritt innen 2050, i stor grad ved hjelp av solkraft og vindkraft. Havvind vil få en større rolle for Europa innen 2030. Norske kraftpriser vil fortsatt være på nivå med prisene de siste årene, men vil variere noe mer. – Det er realistisk at […]

Webinar: Hva må til for at Norge skal kunne lykkes med biogass?

Bransjen mener biogass kan produsere 10 TWh i Norge. Hvordan kommer vi dit? Biogassbransjen.no og Biogass Norge inviterer til web-seminar om mulighetene fremover. OLE PEDER GIÆVER Hva må ligge til rette for at Norge kan lykkes med produksjon av biogass? Profesjonalisering av biogass. Hvordan tjene penger på biogassproduksjon? Hvordan redusere klimautslipp ved å ta i […]

Norges Bondelag nytt medlem

Norges Bondelag har meldt seg inn i Biogass Norge. Medlemskapet er et viktig tilskudd til organiasjonen og forsterker arbeidet for biogass fremover. Landbruket er en sentral del av biogassbransjen og spiller en viktig rolle i verdikjeden for produksjon av biogass og bruk av bioresten fra biogassproduksjon. Velkommen!

Antec Biogas AS bygger i Kina

Biogassbransjen.no opplyser i dag om at Antec Biogas AS skal bygge biogassanlegg i Kina. Med det tar norsk biogassbransje et viktig skritt ut i eksportmarkedet. Antec åpner i disse dager et hovedkontor på Fin+Tech Island i Changsu nordøst for Shanghai. I Changsu skal det oppføres en fabrikk der norske biogassreaktorer for det kinesiske og asiatiske […]