Klimameldingen

Stortinget behandler klimameldingen torsdag 8. april. Forslagene og merknadene fra partiene gir signaler om en tydelig grønn retning, noe som er viktig. Det er synd det ikke er fremforhandlet et klart flertall for konkrete forslag, men hovedretningen er det ingen tvil om. Også ønske om økt CO2-avgift. For biogassbransjen er det flere positive signaler, blant […]

Biogasskonferansen 2021: Biogass sin rolle i sirkulærøkonomien

Biogasskonferansen 2021 er torsdag 25. mars fra klokken 10.00 til 15.00 og sendes digitalt. Konferansen har sirkulærøkonomi som hovedtema. Biogass er klimasmart og sirkulær og en fremtidsrettet energikilde. Konferansen gir et innblikk i dagens biogassbransje og hvilke muligheter produksjon og bruk av biogass skaper. Dette er et samarbeid mellom Biogass Norge og Biogassbransjen.no. Programkomiteen har […]

Frokostwebinar: Biogass og hydrogen i samspill

Det er duket for en ny nett-TV-sending på Biogassbransjen.no. Hvordan hydrogen og biogass kan bidra til å redusere klimautslippene – sammen, blir den hete poteten. At den klimavennlige energimiksen, vil være sammensatt, er et utvistelig faktum. Men hva vil den bestå av? Og kan energiformene spille på samme lag? Hvordan skal de utfylle hverandre?  Det […]

Ny drivstoffmatrise

Drivstoffmatrisen anbefaler prioritering av nullutslippsteknologi og biogass i offentlige anskaffelser. Og når vi vet at biogass, gitt verdikjeden, er klimasmart og sirkulær, styrker det biogass sin posisjon i offentlige innkjøp. Her er link til den nye drivstoffmatrisen kommuner, fylker og stat blir anbefalt å følge i sine innkjøp for tunge kjøretøy.

Vi trenger et veikart for biogassbransjen

I St.meld. 13 «Klimaplan 2021-2030» omtales produksjon og bruk av biogass som et virkemiddel vi kan ta i bruk i Norge for å redusere klimautslippene. I Handlingsplanen for biogass i klimameldingen (kap 3.5) omtales biogassmarkedet som fremtidsrettet og peker seg dermed ut som et marked Norge bør prioritere som et grønt satsningsområde. For å identifisere […]

Frokoswebinar: Biogass i maritim sektor

Torsdag 4. februar klokken 08.00 kjører Biogassbransjen.no og Biogass Norge en ny sending der vi spør: Vil vi se biogass i maritim sektor – og når? I 2026 skal skipstrafikken på de norske verdensarvfjordene være utslippsfrie. Men det kommer med konsekvenser. Teknologien er ikke klar, sier cruisenæringen. Dette har Biogassbransjen.no omtalt i flere artikler. Men gass er […]

Landbrukets klimaarbeid

Verdens befolkning er sterkt økende og vil nå 9 milliarder innen 2050. Dette betyr økt forbruk og økende press på arealer, natur og ressurser. For å unngå alvorlige konsekvenser for verdens matsikkerhet må menneskeskapte klimaendringer begrenses, samtidig som matproduksjonen økes. Norsk jordbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Som en av få […]

Frokostwebinar om Enova

Enova og klima- og miljødepartementet undertegnet nylig et en ny styringsavtale. Dette er tema i Biogassbransjen.no og Biogass Norge sin nye nett-TV-sending den 12. januar klokken 08.00. – Enova er et av de viktigste klimavirkemidlene vi har. Men den nye styringsavtalen vil Enova de neste fire årene blant annet medvirke til at vi får flere […]

Mye bra i klimameldingen

Biogassbransjen har lenge ventet på handlingsplanen for biogass. Den ble presentert som en del av regjeringens Klimamelding. Der sier regjeringen tydelig at biogass er en del av løsningen på klimautfordringene, sammen med el og hydrogen. Medlemmene i Biogass Norge applauderer forslaget om økt CO2 avgift. Dette er et viktig virkemiddel for å få til et […]

Biogass kan gi nye, grønne arbeidsplasser

Så mange som 16.000 nye arbeidsplasser kan biogassbransjen skape i Norge. Det forutsetter at rammevilkårene er gode og at samfunnet vil satse. Vinneren er klimaet og de som ønsker seg jobb i en sektor som har fremtiden foran seg. Biogass er et godt eksempel på en sirkulær og klimasmart energi. Biogass produseres av avfallsstoffer fra ulike […]