Norges Bondelag nytt medlem

Norges Bondelag har meldt seg inn i Biogass Norge. Medlemskapet er et viktig tilskudd til organiasjonen og forsterker arbeidet for biogass fremover. Landbruket er en sentral del av biogassbransjen og spiller en viktig rolle i verdikjeden for produksjon av biogass og bruk av bioresten fra biogassproduksjon. Velkommen!

Antec Biogas AS bygger i Kina

Biogassbransjen.no opplyser i dag om at Antec Biogas AS skal bygge biogassanlegg i Kina. Med det tar norsk biogassbransje et viktig skritt ut i eksportmarkedet. Antec åpner i disse dager et hovedkontor på Fin+Tech Island i Changsu nordøst for Shanghai. I Changsu skal det oppføres en fabrikk der norske biogassreaktorer for det kinesiske og asiatiske […]

Biogassbransjen.no

Biogassbransjen.no er et fagnettsted som dekker aktuelle saker i biogassmarkedet. Ta en titt her om du vil lese mer.

Bør satse tøffere

Nylig fikk vi presentert regjeringens statsbudsjett for 2021. Det er uten tvil et grønt budsjett, men regjeringen kunne med fordel satset tøffere på biogass og sirkulærøkonomi. Vi er midt oppe i en krise på grunn av korona. Den krisen må vi bruke til å skape nye bedrifter. I biogassbransjen har vi gode muligheter for å […]

Biogass – en fremtidsnæring med grønne arbeidsplasser

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Vi håper flere får øynene opp for dette, sier daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge. ­Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. – Vi har en overflod av råmaterialer, og det er kun et […]

Vi trenger en ambisiøs handlingsplan for biogass

Regjeringen jobber med ny handlingsplan for biogass. Den er varslet før nyttår 2020. I vår leverte Biogass Norge sine innspill til handlingsplanen. Der krever vi likestilling mellom biogass, el og hydrogen. Samtidig må rammevilkårene for å biogassmarkedet i Norge være konkurransedyktig sammenlignet med våre naboland. Når regjeringen legger frem sin handlingsplan er det klare forventninger […]

Klimakur 2030: Biogass en del av løsningen

Biogass er en viktig del av løsningen i vår tids viktigste kamp for reduserte klimautslipp og kan likestilles med både elektrisitet og hydrogen med sine gode klimaegenskaper. Biogass omtales som en del av løsningene i Klimakur 2030 skal vi nå målet om en reduksjon i C02-utslipp på 40 millioner tonn. «Biogass er en del av […]