Gjennomslag for biogassbransjen

Biogassbransjen.no skriver: Energi- og miljøkomiteen la frem sin innstilling om Energimeldingen torsdag før pinsen. Her kom det flere viktige vedtak om biogass. Energi- og miljøkomiteens innstilling til Energimeldingen ble lagt frem torsdag i forrige uke. Meldingen skal behandles og vedtas i Stortinget 9. juni. – Det var flere veldig gode biogassvedtak, som er viktige for […]

Biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

De største landbrukssamvirkene og noen av de største energi- og gjenvinningselskapene i Norge, har nå inngått en intensjonsavtale om å vurdere å bygge et biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune, Rogaland. Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65 000 tonn CO2-ekvivalenter. Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder, står bak […]

Statsministeren åpnet anlegget til Renevo

– Endelig kan vi markere produksjonsstarten på biogassanlegget vårt på Eldøyane på Stord. Takket være ny og banebrytende teknologi, har vi det mest effektive biogassanlegget i Norge. Dette er en merkedag for oss, våre samarbeidspartnere og for industrien, sier Jan Kåre Pedersen, daglig leder ved Renevo. Statsminister Jonas Gahr Støre stod for den offisielle åpningen […]

EU satser 37 mrd euro på biogass

EU har nylig lagt frem en handlingsplan for økt produksjon av biogass. Handlingsplanen er offensiv og innebærer en satsing på 37 mrd euro, eller ca 380 mrd norske kroner, for å øke biogassproduksjonen. Målet er en produksjon på 342 Twh innen 2030. Ifølge EU kan biogass erstatte 20 prosent av russisk gass, men det forutsetter […]

Nullutslippsfartøy offshore ved bruk av biogass

Alle fartøy som i dag benytter naturgass (LNG) som drivstoff kan enkelt konvertere til bruk av bærekraftig flytende biogass (LB) laget av bioavfall. Biogass regnes som nullutslippsdrivstoff og kan bidra til betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Tirsdag 31. mai samler vi representanter fra hele verdikjeden; bedrifter, myndigheter og organisasjoner for å dele kunnskapsgrunnlag og […]

Norge mangler en konkret, grønn energipolitikk

Av Cecilie Bjelland (Samfunnsbedriftene Energi), Pia Farstad von Hall (Biogass Norge), Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (Norsk Hydrogenforum) og Robert Kippe (Norwea) Det er en krevende energisituasjon i Europa. Samtidig trenger vi ren energi til det grønne skiftet og etablering av ny industri. Vi utfordrer Stortinget på klare mål for produksjon av elektrisitet, hydrogen og biogass.  I […]

Møte med Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet

Biogass Norge møtte næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Wenche Westberg i landbruksdepartementet forrige uke. Det ble et godt møte der vi fikk presentert potensiale norsk biogassbransje representerer: Nye grønne arbeidsplasser, mer energi ut i markedet og kutt i klimautslippene. De positive samfunnsbidragene er betydelige og vi mener derfor det er viktig at regjeringen legger […]

Biogasstatistikk 2021

På Biogasskonferansen 2022 ble det presentert rykende fersk biogasstatistikk. Dette er ment å være en årlig statistikk for bransjen. Statistikken er bestilt av Biogass Norge og Biogass Oslofjord og utarbeidet av Norwaste. Kort oppsummering: ●Det ble i 2021 produsert biogass fra 50 anlegg tilsvarende ca 700 GWh. ●De fleste anleggene er offentlig, mens antallet og […]

Håvard Wollan ny styreleder

Biokrafts Håvard Wollan tar over stafettpinnen som styreleder etter Veas-direktør Ragnhild Borchgrevink. Nytt styre er sammensatt av: Leder: Håvard Wollan, CEO, Biokraft Nestleder: Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak StyremedlemmerKari-Anne Sølvernes, seksjonssjef, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo Ida Riis-Johansen for Johanne Sæther Houge, rådgiver, Norges Bondelag Per Torp, markedssjef, VEAS Marked Etter at Biogasskonferansen 2022 ble […]

Seminar: Fossilfrie løsninger i transportkorridorer

Den 23. mars 2022 kl. 09:00 – 12:30 arrangerer Biogass Oslofjord i samarbeid med Grønt Landtransportprogram og Zero seminar i Tønsberg om «fossilfrie løsninger i transportkorridorer». Påmelding åpent nå – delta fysisk eller digitalt! På seminaret ønsker vi å diskutere transportkorridorer – som en viktig metode og tilnærming i nasjonale og andre grenseoverskridende prosjekter for […]