Fagdag om biorest/biogjødsel til landbruket

Den 4. oktober inviterer Gårdsbiogass Norge til fagdag hos Den Magiske Fabrikken på Sem i Tønsberg. Fagdagen er etterspurt og støttet av BIONOVA for å knytte aktører i markedet som håndterer biorest/biogjødsel for å dele erfaringer, men også møte nye og kjente innad i bransjen.  Her vil både folk og bedrifter fra blant annet BIONOVA, Mattilsynet, […]

Arendalsuka 2023

Bli med på biogassdebatten i Arendal! Gjennom Arendalsuka 2023 er Biogass Norge med på å arrangere to debatter om biogass. I tillegg har Avfall Norge en politisk debatt om biogass på torsdag. «Hvem har betalingsvilje for klimakutt og biogass som tiltak i landbruket?»Arrangører: Biogass Norge, Biogass Oslofjord, Norges Bondelag, Bio JærenDag: Tirsdag 15/8Tid: 13.30 – […]

Bioseminaret 2023

Hold av datoene 25. og 26. september! Bioseminaret har utvidet målgruppen til både ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum. Tema for konferansen er «Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre» og – hvordan håndterer vi voksende mengder bioavfall og biogjødsel […]

Godt møte med Espen Barth Eide

Biogass Norge hadde i dag, 6.juni 2023 et nyttig møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Fra Biogass Norge møtte nestleder i styret, Frode Halvorsen og daglig leder Pia Farstad von Hall.  Hovedmålet med møtet var å gi statsråden oppdatert kunnskap om biogassmarkedet slik bransjen selv opplever markedet. Det var knapt med tid til […]

Jordbruksavtalen og biogass

16.mai 2023 kom Norges Bondelag og Staten til enighet om Jordbruksavtalen 2023. Jordbruksavtalen skal vris i en mer klima- og miljøvennlig retning og prioriterer derfor klima- og miljø svært høyt. Partene er enige om å bevilge 9,3 millioner kroner på dette området, nær en tredjedel av den totale budsjettrammen for jordbruksavtalen. Økning på klima- og […]

Biogasstatistikken 2022

Biogass Norge og Biogass Oslofjord har over flere år samarbeidet om bransjestatistikken for Biogass. Statistikken viser en oversikt over produsert mengde biogass og anvendelsesområder. Denne statistikken er mer nyansert enn den offentlige statistikken og bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen. I tillegg gir den bedre informasjon for […]

Biogasskonferansen 2023 oppsummert

Tema for årets Biogasskonferanse var «Biogass: En brikke i energispillet» Vi deltar i et sprintløp etter mer fornybar energiÅrets konferanse ble åpnet av Styreleder i Biogass Norge og Administrerende direktør i Biokraft, Håvard Wollan. Han mener at biogass aldri har vært så viktig som det det er nå. Årets konferanse hadde rekordhøy påmelding med 160 […]

Venstre spør hva regjeringen kan gjøre for økt biogassproduksjon i Norge

Alfred Jens Bjørlo fra Venstre tok seg tid til å komme innom Biogasskonferansen 2023. Han presenterte sin interpellasjon som han la frem i Stortinget samme dag. Han mener det er fullt mulig med en produksjon på 10 TWh biogass i Norge før 2030. Interpellasjonen er rettet til Olje- og energiminister Terje Aasland: «Biogass er ei […]

Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge

Rapporten er skrevet av NORSUS på bestilling fra Biogass Oslofjord, Energigass Norge, Norges Bondelag, Avfall Norge og Norsk Vann. Hensikten med arbeidet har vært å gi et bilde av mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge med tanke på aktuelle råstoff, teknologiutvikling og klimanytte. Rapporten finner du her Hovedpunkter fra rapportenRapporten er delt inn i […]

Vellykket kurs i biogasstatistikk

Daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall innleder kursdagen ved å ønske velkommen. Hun snakket blant annet om den økte etterspørselen av biogass i Europa. Hun nevner krigen i Ukraina som en av de viktige faktorene for den økte etterspørselen. I Norge merker vi også en økt etterspørsel etter biogass. I 2021 ble […]