Biogasskonferansen 2023

Sted: Bristol HotellMøteleder: Anne Marit Post Melbye, ZERO Tema:Biogass: En brikke i energispilletGrønn energi med ansvarlig bruk av ressurser Bolk 1 (10:00 – 13:00)Vi deltar i et sprintløp etter mer fornybar energiEuropa står midt oppe i en energikrise samtidig som vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Er det noe vi har lært av krisen så […]

Rapport viser stort potensiale for Biogass i Europa

I juli 2022 kom Gas for Climate med en ny rapport av «Biomethane production potentials in the EU». Utgaven er en fornyet versjon av rapporten som kom i 2019. På bakgrunn av EUs økte satsning på området og bedret teknologi, kommer derfor en oppdatert versjon som gjenspeiler dagens grunnlag for beregning av potensialet.  En viktig […]

Biogass må ut av skyggens dal

I dag gikk startskuddet for European Biogas Conference 2022, og daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, er på plass for å dekke konferansen. Konferansen finner sted i Brussel og varer fra 25-26 oktober. Bakteppet er EU-kommisjonens RePowerEU hvor målet for bransjen er å nå en produksjon på 35 bcm (billion cubic metres). […]

Vi trenger en biogassmilliard

I årets statsbudsjett er det for svak satsing på biogass. Det er positivt at CO2 avgiften øker, men det er ikke nok til å skape en satsing på biogass og sikre flere produksjonsanlegg. Det må tas i bruk flere virkemidler for å sikre en vekst i norsk biogassektor slik at vi kan ta ut klimapotensiale […]

Merkedag

Fra 1. september innføres det fritak i bomringen for kjøretøy på biogass i Oslo. Dette er en merkedag for bransjen og et viktig tiltak for å gjennomføre en grønn omstilling i transportsektoren. Biogass representerer en bærekraftig og klimasmart energi og det er viktig at myndighetene legger til rette for bruk av biogass langs norske veier. […]

Bompengeløsning på plass 1. september

Biogassbransjen.no melder at Vegvesenet har på plass en løsning som vil gi tyngre gasskjøretøy bompengefritak fra 1. september 2022. Dette er gledelig nytt og viktig for biogassbransjen. Bompengefritak er et viktig virkemiddel for å utvikle biogassmarkedet og legge til rette for grønne transporter. Biogass Norge har jobbet for dette i flere år og er takknemlig […]

Gjennomslag for biogassbransjen

Biogassbransjen.no skriver: Energi- og miljøkomiteen la frem sin innstilling om Energimeldingen torsdag før pinsen. Her kom det flere viktige vedtak om biogass. Energi- og miljøkomiteens innstilling til Energimeldingen ble lagt frem torsdag i forrige uke. Meldingen skal behandles og vedtas i Stortinget 9. juni. – Det var flere veldig gode biogassvedtak, som er viktige for […]

Biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

De største landbrukssamvirkene og noen av de største energi- og gjenvinningselskapene i Norge, har nå inngått en intensjonsavtale om å vurdere å bygge et biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune, Rogaland. Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65 000 tonn CO2-ekvivalenter. Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder, står bak […]

Statsministeren åpnet anlegget til Renevo

– Endelig kan vi markere produksjonsstarten på biogassanlegget vårt på Eldøyane på Stord. Takket være ny og banebrytende teknologi, har vi det mest effektive biogassanlegget i Norge. Dette er en merkedag for oss, våre samarbeidspartnere og for industrien, sier Jan Kåre Pedersen, daglig leder ved Renevo. Statsminister Jonas Gahr Støre stod for den offisielle åpningen […]

EU satser 37 mrd euro på biogass

EU har nylig lagt frem en handlingsplan for økt produksjon av biogass. Handlingsplanen er offensiv og innebærer en satsing på 37 mrd euro, eller ca 380 mrd norske kroner, for å øke biogassproduksjonen. Målet er en produksjon på 342 Twh innen 2030. Ifølge EU kan biogass erstatte 20 prosent av russisk gass, men det forutsetter […]