Norges Bondelag

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket. Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 62000 medlemmar i ryggen jobbar vi for å sikre dei beste vilkåra for norsk matproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning […]

VEAS

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Greve Biogass

Greve Biogass eies av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan , Skien og Tønsberg. Greve Biogass sitt overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning, med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen. Dette skal skje gjennom utvikling av verdikjede basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og […]

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) markedsfører og distribuerer natur- og biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg. Air Liquide Skagerak markedsfører og distribuerer natur- og biogass blant annet til industribedrifter, transportsektoren, maritim næring og offentlige bygg. Eier og drifter gassdistribusjonsnett Selskapet prosjekterer og bygger ut gassdistribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med […]

Biogass Oslofjord

Oslofjorden har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor. Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendige investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil opprette et samarbeid for å utvikle hele verdikjeden til et velfungerende marked. […]

Lindum

Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og seks datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I […]

Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo

Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble slått sammen til én etat fra og med 1.1.2020. Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 114.000 avfallsbeholdere fra 330.000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet. Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har […]

RENEVO

Gjennom generasjoner har folk langs kysten brukt sin kreativitet og skaperkraft til å utvikle næring som bidrar til livskraftige lokale samfunn. Å leve av naturens ressurser i harmoni med økosystemene samtidig som vi skaper noe vi er stolt av og bidrar til å løse lokale og globale behov, kan sies å være historien om gründeren […]

Tine

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager Tine produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Tie tar også ansvar for å fremme […]