Lyse Neo

Lyse Neo er en del av Lyse-konsernet og utnytter lokale ressurser for å levere fremtidsrettede energiløsninger. Dette gjøres ved utbygging og utnyttelse av fleksibel infrastruktur i kombinasjon med organisasjonens unike kompetanse. Lyse Neo

Rå Biopark

Rå Biopark skal etablere anlegg for biogass- og biokullproduksjon i Skibotn i Storfjord kommune, drevet frem av avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap. Rå Biopark er et konsept for bærekraftig håndtering av organisk avfall, hvor man gjennom regionalt samarbeid og satsing på ny teknologi skal produsere råvarer og produkter […]

Rogaland Biogassnettverk

Rogaland biogassnettverk er et nøytralt nettverk som arbeider for økt biogassproduksjon i regionen. Målet med nettverket er å bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert virksomhet i Rogaland og avdekke mulighetene og hindringene for etablering av biogassanlegg, samt bidra til at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av. Rogaland Biogassnettverk skal være et verktøy […]

Hyperthermics AS

Hyperthermics AS is a Norwegian biotechnological company with its head office in Ulsteinvik, Norway and a laboratory in Regensburg, Germany. The business idea is to develop and construct fast-working plants for breaking down and converting different types of biomass in processes at an operating temperature of 80°C, based on micro-organisms and bacteria from extreme environments beneath […]

HRA

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) samler inn, sorterer og gjenvinner avfallet fra 67 000 innbyggere på Hadeland og Ringerike. Vi er en moderne miljøbedrift som bidrar til det grønne skiftet på Hadeland og Ringerike.

IVAR IKS

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon. I = InterkommunaltV = VannA = AvløpR = Renovasjon IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. At IVAR er et interkommunalt […]

St1

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger og opererer 1250 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge.

FREVAR

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.  Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver. Frevar har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing.  Det produseres damp, strøm, fjernvarme og biogass fra avfall som ikke blir materialgjenvunnet eller deponert Her kan du lese FREVAR KF sine vedtekter

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet. I tillegg har vi flere hel og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter […]

BIOKRAFT AS

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å redusere utslippene av klimagasser, men vi bidrar også til «grønn næringsutvikling». Vårt første anlegg for produksjon av Biodrivstoff er under oppføring på Skogn.  Skognanlegget baserer seg på flere råvarer blandt annet […]