Barents NaturGass

Barents Natugass eies av Broadview Energy Solutions BV. Broadview Energy Solutions distribuerer LNG i Mellom-Europa, men Barents NaturGass har hovedansvar for det nordiske markedet. Barents NaturGass leier containere fra Broadview Energy Solutions og samarbeider om tekniske og praktiske løsninger for LNG leveranser, samt sikkerhet og beredskap. Broadview Energy Solutions har avtaler om kjøp av LNG […]

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere forretningsområder i bransjen. FKRA produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Deres produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger. Ved sine 3 regionale Fagsentre, lokalisert i Kristiansand, Haugesund og Klepp, […]

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken er en biogassprodusent i Tønsberg, Vestfold og omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. Den Magiske Fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst. En viktig del av dette er arbeidet med barn og unge som besøker Kunnskaps- og opplevelsessenteret for å lære om […]

Green House

Green House leverer rådgivningstjenester innen sirkulær- og bioøkonomien. De bidrar med rådgivning til privat og offentlig sektor. Deres ekspertise er innovasjon- og endringsarbeid for å øke ressursutnyttelsen – fundamentet for redusert klima- og miljøfotavtrykk. Samtidig skal de bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser som en del av omstillingen vi står ovenfor. Green House har […]

Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall. Antec har bygget flere anlegg og har utviklet teknologi som gir nytt potensial for biogassproduksjon. Pris for beste grønne teknologioppfinnelseI 2016 mottok Antec […]

Nippon Gases

Nippon Gases er det fjerde største industrigasselskapet i Europa og leverer en mengde typer gass. De er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris. Selskapets visjon forplikter til å skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. På […]

Lyse Neo

Lyse Neo er en del av Lyse-konsernet og utnytter lokale ressurser for å levere fremtidsrettede energiløsninger. Dette gjøres ved utbygging og utnyttelse av fleksibel infrastruktur i kombinasjon med organisasjonens unike kompetanse. Lyse Neo

Rå Biopark

Rå Biopark skal etablere anlegg for biogass- og biokullproduksjon i Skibotn i Storfjord kommune, drevet frem av avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap. Rå Biopark er et konsept for bærekraftig håndtering av organisk avfall, hvor man gjennom regionalt samarbeid og satsing på ny teknologi skal produsere råvarer og produkter […]

Rogaland Biogassnettverk

Rogaland biogassnettverk er et nøytralt nettverk som arbeider for økt biogassproduksjon i regionen. Målet med nettverket er å bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert virksomhet i Rogaland og avdekke mulighetene og hindringene for etablering av biogassanlegg, samt bidra til at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av. Rogaland Biogassnettverk skal være et verktøy […]

Hyperthermics AS

Hyperthermics AS is a Norwegian biotechnological company with its head office in Ulsteinvik, Norway and a laboratory in Regensburg, Germany. The business idea is to develop and construct fast-working plants for breaking down and converting different types of biomass in processes at an operating temperature of 80°C, based on micro-organisms and bacteria from extreme environments beneath […]