St1

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger og opererer 1250 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge.

FREVAR

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.  Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver. Frevar har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing.  Det produseres damp, strøm, fjernvarme og biogass fra avfall som ikke blir materialgjenvunnet eller deponert Her kan du lese FREVAR KF sine vedtekter

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet. I tillegg har vi flere hel og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter […]

BIOKRAFT AS

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å redusere utslippene av klimagasser, men vi bidrar også til «grønn næringsutvikling». Vårt første anlegg for produksjon av Biodrivstoff er under oppføring på Skogn.  Skognanlegget baserer seg på flere råvarer blandt annet […]

Norges Bondelag

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket. Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 62000 medlemmar i ryggen jobbar vi for å sikre dei beste vilkåra for norsk matproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning […]

VEAS

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Greve Biogass

Greve Biogass eies av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan , Skien og Tønsberg. Greve Biogass sitt overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning, med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen. Dette skal skje gjennom utvikling av verdikjede basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og […]

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) markedsfører og distribuerer natur- og biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg. Air Liquide Skagerak markedsfører og distribuerer natur- og biogass blant annet til industribedrifter, transportsektoren, maritim næring og offentlige bygg. Eier og drifter gassdistribusjonsnett Selskapet prosjekterer og bygger ut gassdistribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med […]

Biogass Oslofjord

Oslofjorden har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor. Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendige investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil opprette et samarbeid for å utvikle hele verdikjeden til et velfungerende marked. […]

Lindum

Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og seks datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I […]