Biogasskonferansen 2024
12. og 13. mars

Biogass – fra avfallsproblem til bærekraftige løsninger

Biogass er en viktig problemløser for flere grupper biologisk avfall. Om det er avfallssektoren, landbruket eller fiskeri- og havbruk. Samtidig er biogass viktig i den grønne omstillingen vi skal gjennom. Biogass er i tillegg bærekraftig energi som trengs i transportmarkedet. Vi tar debatten om hva som skal til for å realisere verdiene i verdikjeden til biogass.  

Program

Dag 1: Tirsdag 12. mars

Biogass bidrar med samfunnsnyttige løsninger

Samfunnet produser biologisk avfall. Ulike typer biologisk avfall må samles inn og prosesseres. Alle kategorier av biologisk avfall er det samfunnsnyttig å bruke i forbindelse med biogassproduksjon og til biorest. Men gjør vi dette bra nok i dag? Klarer vi å ta ut de økonomiske verdiene som finnes i biogassmarkedet?

Konferansier
: Anne Marit Post-Melby, Zero

Del 1

10.00    Åpning

Håvard Wollan, styreleder Biogass Norge

10.10    Bio-økonomi representerer nye muligheter for norske bedrifter             

Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold, Senterpartiet

10.40    Outlook for Norway: Building Sustainable Industrial Advantage through the Green Transition?

Anne Marthine Rustad, senior prosjektleder, Boston Consulting Group

11.00    Pause

11.30    EU utvikler nye insentiver for biogassproduksjon

Harmen Dekker, CEO, EBA

12.00    Biogassproduksjonen kan øke på grunn av avfall fra havbruksnæringen

Kari Anne Lyng, NORSUS

12.30    Lunsj med fri tilgang til energiutstillingen på Teknisk Museum

Del 2

I de to delsesjonene etter lunsj gjør vi et dypdykk i rammevilkårene for bransjen, og ikke minst hvilke substrater bransjen trenger og hva som gir god biorest.

Parallellsesjon 1

Hva skal til for å lykkes med økt biogassproduksjon? (Auditoriet)

Gode rammevilkår er nødvendig, uavhengig av bransje. Biogass har flere støttespillere på Stortinget, men det er ennå ikke gjort vedtak som faktisk bidrar til vekst. Hvilke løsninger trenger bransjen?

Møteleder: Atle Simonsen, kommunikasjonsdirektør, Lyse

13.30    Er det bare mer investeringsstøtte som utløser nye prosjekter?

Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak 

13.45    Opprinnelsesgarantier – et finansielt virkemiddel?

Esben Tonning Otterlei, Lyse og leder av arbeidsgruppen om opprinnelsesgarantier

Jørgen Kristoffer Tuset, Overingeniør, NVE

Terje Hyldmo, Biokraft og ansvarlig for pilot

14.15    Gjødselvareforskriften – sentral forskrift for bransjen

Gry Haugsnes, CEO, Den Magiske Fabrikken

Helga Hellesø, Rogaland Biogassnettverk

Avsluttes med en samtale.

14.45   Jordbruksavtalen og levering av husdyrgjødsel – hvem er støtteordningen til for?

 Ole Petter Løbben, CEO, HRA og Simen Solbakken, Norges Bondelag

15.00    Pause – og avslutning for parallellsesjon 1

Parallellsesjon 2

Substrater og biorest – to sider av samme sak (Mesaninen)

Sammenhengen mellom substrater til biogassproduksjon og hvilken biorest du får i anlegget er viktig Det er ikke likegyldig hvordan vi kombinerer substrater og biorest. Hva er de beste løsningene og hvilke forretningsmuligheter ligger i denne koblingen?

Møteleder: Anne Marit Post-Melby

13.30    Matavfallet fra Bergen og Voss – hvordan skal det bli biogass og god biorest?

Øyvind Birkeland, leder av Avfalls Norges fagforum

13.45    Havbruksnæringen – hvordan får vi substrater fra fisk til å bli god biorest?

Eva Brod, NIBIO

14.10    Slam – hvordan få kloakk gjort om til jordprodukter

Sigmund Bræk,IVAR

14.25    Bioresten – bonden trenger tilpasset biorest

Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

14.40    Samtale om hvordan vi gjør biologisk avfall om til biorest til landbruket

BIR

NIBIO

IVAR

Norges Bondelag

15.00    Pause – og avslutning for parallellsesjon 2

Del 3

På slutten av dagen gjør vi et dypdykk i fersk bransjestatistikk og vi tar en alvorsprat med våre nasjonale politikere. Får vi vedtak i Stortinget som faktisk gjør en forskjell for bransjen?

15.30    Biogasstatistikken for 2023

Henrik Lystad og Line Blytt fra Norwaste

16.00    Er biogass næringspolitikk, energipolitikk – eller begge deler?

Samtaleleder: Atle Simonsen, kommunikasjonsdirektør, Lyse

Samtale med:

Linda Monsen Merkesdal, Ap

Michael Tetzschner, H

Une Bastholm, MDG

Alfred Bjørlo, V

Hans Inge Myrvold, SP

Marius Arioin Nilsen, FrP


16.45    Et skråblikk på biogassbransjen

Jon Georg Dale, tidl. landbruksminister og partner i First House

17.00    Avslutning dag 1

Pia Farstad von Hall, daglig leder Biogass Norge

18.00    Middag på Teknisk Museum – i flyhallen

Dag 2: Onsdag 13. mars

Økonomisk utvikling, energimarkedet, transportmarkedet og klimapolitikken: Tema som påvirker hvordan biogassmarkedet utvikler seg. Dag to gir oss et innblikk i det store bildet for bransjen, og hva vi kan forvente av brukere av biogass fremover.

Konferansier: Anne Marit Post-Melbye, Zero

Del 1

09.00    Finansiering av biogassanlegg

Lars Bendik Johnsen, Senior Advisor i seksjon for Prosjektfinansiering, Energi, DNB

09.30    Nye samarbeidsformer ved utvikling av storskala-biogass prosjekter

Per Aksel Hammer Krog og Arne Torsten Andersen, Advokatfirmaet BAHR AS

10.00    Enova, Bionova/Innovasjon Norge – hvilke finansieringsløsninger finnes for
              biogassbransjen?
      

Enova sitt tilbud v/Espen Bratsberg

Bionova og Innovasjon Norge v/Olve Sæhlie

Dialog med Enova og Bionova/Innovasjon Norge om virkemiddelapparatet ledet av Anneli Hunstad, forretningsutvikler i Rå Biopark

10.30    Pause

Del 2

Brukere av biogass
Biogass er en viktig fornybar energi for transportsektoren. Dette gjelder både landtransport og sjøtransport. Vi tar diskusjonen om volumer, infrastruktur og behovet for mer biogassproduksjon.

Konferansier: Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

11.00    Landtransporten trenger biogass

Ingelin Noresjø, leder av Grønt Landtransportprogram

11.15    Sjøtransporten trenger biogass

Eirik Ovrum, GSP/DNV

11.45    Rema 1000 presenterer biogasspiloten i GLP

Rune Herje, Transportdirektør, Rema 1000

12.00    Biogasskjøretøy – hva finnes i markedet?

Lars Erik Rodian, Scania


12.20    Presentasjon av rapport fra Biogass Oslofjord og GLP

  • Amalie Lundervold, Prosjektleder Biogass Oslofjord

12.30    Zeros analyse av verdikjeden til biogass

  • Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri, ZERO

12.55    Avslutning

Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge

13.00 Lunsj – grab to go

Avslutning

Konferansen arrangeres med bidrag fra European Biogas Association.