Biogasskonferansen 12. og 13. mars 2024

Det er nå klart for påmelding til Biogasskonferansen 2024! Dette er den store møteplassen for biogassbransjen og i mars 2024 møtes vi på Teknisk Museum.

Du finner praktisk informasjon i påmeldingslinken:
Her kan du melde deg på Biogasskonferansen 2024

Konferansen arrangeres med bidrag fra European Biogas Association.

Programmet for konferansen:

Biogass – fra avfallsproblem til bærekraftige løsninger

Biogass er en viktig problemløser for flere grupper biologisk avfall. Om det er avfallssektoren, landbruket eller fiskeri- og havbruk. Samtidig er biogass viktig i den grønne omstillingen vi skal gjennom. Biogass er i tillegg bærekraftig energi som trengs i transportmarkedet. Vi tar debatten om hva som skal til for å realisere verdiene i verdikjeden til biogass.  

Dag 1 – tirsdag 12. mars

Biogass bidrar med samfunnsnyttige løsninger

Samfunnet produser biologisk avfall. Ulike typer biologisk avfall må samles inn og prosesseres. Alle kategorier av biologisk avfall er det samfunnsnyttig å bruke i forbindelse med biogassproduksjon og til biorest. Men gjør vi dette bra nok i dag? Klarer vi å ta ut de økonomiske verdiene som finnes i biogassmarkedet?

Konferansier
: Anne Marit Post-Melby, Zero

10.00    Åpning v/ Håvard Wollan, styreleder Biogass Norge
10.10    Bio-økonomi representerer nye muligheter for norske bedrifter
              v/stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold, Senterpartiet
10.40    Outlook for Norway: Building Sustainable Industrial Advantage through the Green Transition?
             
v/Anne Marthine Rustad, senior prosjektleder, Boston Consulting Group
11.00    Pause
11.30    EU utvikler nye insentiver for biogassproduksjon
v/Harmen Dekker, CEO EBA
12.00    Biogassproduksjonen kan øke på grunn av avfall fra havbruksnæringen
               v/Kari Anne Lyng, NORSUS
12.30    Lunsj med fri tilgang til energiutstillingen på Teknisk Museum

Del 2 I de to delsesjonene etter lunsj gjør vi et dypdykk i rammevilkårene for bransjen, og ikke minst hvilke substrater bransjen trenger og hva som gir god biorest.

Parallellsesjon 1 (Auditoriet): Hva skal til for å lykkes med økt biogassproduksjon?

Gode rammevilkår er nødvendig, uavhengig av bransje. Biogass har flere støttespillere på Stortinget, men det er ennå ikke gjort vedtak som faktisk bidrar til vekst. Hvilke løsninger trenger bransjen?

Møteleder: Atle Simonsen, kommunikasjonsdirektør, Lyse

13.30    Er det bare mer investeringsstøtte som utløser nye prosjekter?
              v/Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak 

13.45    Opprinnelsesgarantier – et finansielt virkemiddel?
              Esben Tonning Otterlei, Lyse og leder av arbeidsgruppen om opprinnelsesgarantier
              Jørgen Kristoffer Tuset, Overingeniør, NVE

14.00    Havbruksnæringen sin rolle for økt biogassproduksjon

14.15    Gjødselvareforskriften – sentral forskrift for bransjen
              v/Gry Haugsnes, CEO, Den Magiske Fabrikken
               v/representant fra Landbruksdepartementet
               Avsluttes med en samtale.

14.45   Jordbruksavtalen og levering av husdyrgjødsel – hvem er støtteordningen til for?
              
v/Ole Petter Løbben, CEO, HRA og Simen Solbakken, Norges Bondelag

15.00    Pause – og avslutning for parallellsesjon 1


Parallellsesjon 2 (Mesaninen): Substrater og biorest – to sider av samme sak
Sammenhengen mellom substrater til biogassproduksjon og hvilken biorest du får i anlegget er viktig Det er ikke likegyldig hvordan vi kombinerer substrater og biorest. Hva er de beste løsningene og hvilke forretningsmuligheter ligger i denne koblingen?

Møteleder: Anne Marit Post-Melby

13.30    Matavfallet fra Bergen og Voss – hvordan skal det bli biogass og god biorest?
             v/
Øyvind Birkeland, leder av Avfalls Norges fagforum for sirkulær bioøkonomi

13.45    Havbruksnæringen – hvordan får vi substrater fra fisk til å bli god biorest? Eva Brod, NIBIO

14.10    Slam – hvordan få kloakk gjort om til jordprodukter v/Lene Beadle,IVAR

14.25    Bioresten – bonden trenger tilpasset biorest v/Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

14.40    Samtale om hvordan vi gjør biologisk avfall om til biorest til landbruket
BIR
NIBIO
Tine
IVAR
Norges Bondelag

15.00    Pause – og avslutning for parallellsesjon 2


Del 3
På slutten av dagen gjør vi et dypdykk i fersk bransjestatistikk og vi tar en alvorsprat med våre nasjonale politikere. Får vi vedtak i Stortinget som faktisk gjør en forskjell for bransjen?

15.30    Biogasstatistikken for 2023 v/Henrik Lystad og Line Blytt fra Norwaste

16.00    Er biogass næringspolitikk, energipolitikk – eller begge deler?
              Samtaleleder
: Atle Simonsen, kommunikasjonsdirektør, Lyse
Samtale med:
Linda Monsen Merkesdal, Ap
Ove Trellevik, H
Rasmus Hansson. MDG
Alfred Bjørlo, V
Hans Inge Myrvold, SP
Marius Arioin Nilsen, FrP

16.45    Et skråblikk på biogassbransjen
v/Jon Georg Dale, tidl. landbruksminister og partner i First House

17.00    Avslutning dag 1 v/Pia Farstad von Hall, daglig leder Biogass Norge

18.00    Middag på Teknisk Museum – i flyhallen

Dag 2 – onsdag 13. mars
Økonomisk utvikling, energimarkedet, transportmarkedet og klimapolitikken: Tema som påvirker hvordan biogassmarkedet utvikler seg. Dag to gir oss et innblikk i det store bildet for bransjen, og hva vi kan forvente av brukere av biogass fremover.

Konferansier: Anne Marit Post-Melbye, Zero

09.00    Finansiering av biogassanlegg v/Lars Bendik Johnsen, Senior Advisor i seksjon for Prosjektfinansiering, Energi, DNB

09.30    Nye samarbeidsformer ved utvikling av storskala-biogass prosjekter
v/ Per Aksel Hammer Krog, Advokatfirmaet BAHR AS

10.00    Enova, Bionova/Innovasjon Norge – hvilke finansieringsløsninger finnes for biogassbransjen?      

Enova sitt tilbud v/Trond Bratsberg
Bionova og Innovasjon Norge v/Olve Sæhlie
Dialog med Enova og Bionova/Innovasjon Norge om virkemiddelapparatet ledet av
Anneli Hunstad, forretningsutvikler i Rå Biopark

10.30    Pause
Brukere av biogass
Biogass er en viktig fornybar energi for transportsektoren. Dette gjelder både landtransport og sjøtransport. Vi tar diskusjonen om volumer, infrastruktur og behovet for mer biogassproduksjon.
Konferansier: Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

11.00    Landtransporten trenger biogass v/Ingelin Noresjø, leder av Grønt Landtransportprogram
11.15    Sjøtransporten trenger biogass
v/Eirik Ovrum, GSP/DNV
11.45    Rema 1000 presenterer biogasspiloten i GLP
v/Rune Herje, Transportdirektør, Rema 1000
12.00    Biogasskjøretøy – hva finnes i markedet? John Lauvstad, Scania
12.20    Presentasjon av rapport fra Biogass Oslofjord og GLP
12.30    Zeros analyse av verdikjeden til biogass,
Anne Marit Post-Melby, Zero
12.55    Avslutning
-v/Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge

Lunsj – grab to go

Avslutning