Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere forretningsområder i bransjen. FKRA produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Deres produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved sine 3 regionale Fagsentre, lokalisert i Kristiansand, Haugesund og Klepp, tilbyr de et komplett vare- og tjenestesortiment. FKRAs markedsområde har også 21 BondeKompaniet butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. De har også salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, i tillegg til innendørsmekanisering.

Nettbutikken bondekompaniet.no retter seg både mot privatkunder og den profesjonelle bonden. 

BondeKompaniet er bondens egen butikk, eid av bønder i Rogaland , Agder og sørlige Vestland. 

Kilde: https://www.fkra.no