Frokostmøte: Biogass og sirkulær omstilling – hvorfor bruker vi ikke biogass oftere som problemløser i Norge?

Dato: 25.10
Tidspunkt:
08.00 – 09.30
Litteraturhuset:
Wergelandsveien 29, Oslo, møterom Skram
Seminaret avholdes på engelsk og er en del av europeisk biogassuke.

Vi har med oss ekspertisen fra Danmark som vil fortelle om konkusjonene i deres rapport om sirkulærøkonomi. Danmark er tross alt en suksesshistorie for europeisk biogassbransje.
Hvor blir det av satsingen i Norge?

Biogass er klimasmart og sirkulær. Biogass bidrar til å løse utfordringer med håndtering av matavfall, slam, husdyrgjødsel i landbruket og fiskeavfall fra fiskeri og havbrukssektoren. I tillegg bidrar biogassproduksjon med klimavennlig energi til blant annet landtransport og maritim sektor.

European Biogas Association arrangerer sin biogass uke 23. – 27. oktober i år og frokostmøtet i Litteraturhuset er det norske arrangementet i forbindelse med biogassuken. Derfor gjennomføres møtet på engelsk. Frokostmøtet blir også streamet slik at det kan følges fra hele landet og fra andre europeiske land.

I statsbudsjettet for 2024 som ble lagt frem 6. oktober er det ingen satsing på industriell biogass. Hva skal til for å snu utviklingen her hjemme? Vi tar debatten på Litteraturhuset.

08.30  Sirkulærøkonomi er lønnsomt, rapport fra Boston Consulting Group, Søren Møller, Associate
director, Copenhagen

08.50  Biogass bidrar til å løse utfordringer i et renseanlegg, Ragnhild Borchgrevink, adm. dir, VEAS

09.10  Hva gjør vi i Norge for å utnytte potensialet biogass representerer:
Klimakutt, industriarbeidsplasser, problemløser i landbruket, avfallssektoren, vann- og avløp og
fiskeri- og havbruk.

Samtale med stortingsrepresentantene
Bård Ludvig Thorheim, Høyre, Energi- og miljøkomiteen
Hans Inge Myrvold, Sp, Energi- og miljøkomiteen
Rasmus Hansson, MDG, Næringskomiteen

Moderator: Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

 09.30 Slutt

Det er gratis å delta og følge frokostmøtet digitalt.

Her er linken til møtet: