Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken er en biogassprodusent i Tønsberg, Vestfold og omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. Den Magiske Fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst. En viktig del av dette er arbeidet med barn og unge som besøker Kunnskaps- og opplevelsessenteret for å lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

Kunnskaps- og opplevelsessenteret 

Gjennom undervisningsopplegg ved senteret får elever fra eierkommunene se, lære og oppleve i autentiske omgivelser. Kunnskaps- og opplevelsessenteret er spesielt rettet mot barn og unge, med mål om økt kildesortering, kunnskap om bærekraft, fornybar energi og mer miljøvennlig adferd. Senterets fremste målsetting er at alle besøkende skal dra hjem med inspirasjon til et mer bevisst forbruk og til å bli bedre til å kildesortere.

Senteret skal utvikle seg til et regionalt og nasjonalt senter for gjenvinning, fornybare ressurser og sirkulær økonomi. En møteplass for fagmiljøer og en yngleplass for FoU-prosjekter. Kunnskaps- og opplevelsessenteret skal i denne perioden videreutvikles, i tråd med de målsettinger som er satt og vil være et svært sentralt virkemiddel for å oppnå selskapets strategimål.

Besøk hjemmesiden til Den Magiske Fabrikken her.

Kilde: https://denmagiskefabrikken.no/om-oss/