Bioseminaret 2023

Hold av datoene 25. og 26. september! Bioseminaret har utvidet målgruppen til både ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum. Tema for konferansen er «Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre» og – hvordan håndterer vi voksende mengder bioavfall og biogjødsel i regioner som har overskudd på fosfor?

Seminaret arrangeres av Avfall Norge i samarbeid med Bigass Norge, Energigass Norge og Rogaland Biogassnettverk.

Programmet i sin helhet, og påmelding finner du her.