Godt møte med Espen Barth Eide

Biogass Norge hadde i dag, 6.juni 2023 et nyttig møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Fra Biogass Norge møtte nestleder i styret, Frode Halvorsen og daglig leder Pia Farstad von Hall. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Hovedmålet med møtet var å gi statsråden oppdatert kunnskap om biogassmarkedet slik bransjen selv opplever markedet. Det var knapt med tid til å presentere alle utfordringene bransjen står midt oppe i, men vi fikk frem viktigheten av å øke produksjonen av biogass i Norge og hva biogass kan bidra med av klimakutt. 

I rapporten fra Miljødirektoratet «Klimatiltak i Norge mot 2030» er biogass nevnt i flere punkter som en del av løsningen på det grønne skifte, samtidig er retningen på hva myndightene forventer av bransjen mer uklare. Biogass Norge ba derfor om at det i klimameldingen som er varslet neste år inkluderes konkrete tiltak. Bransjen er mer enn gjerne med på å gi innspill om virkemidler som kan benyttes i hele verdikjeden – fra markedet for substrater, produksjon av biogass, biogen CO2, biorest og utviklingen av leverandørindustrien. Og det hander ikke bare om økonomiske virkemidler, det handler også om å oppdatere regelverk.

Statråden fortalte også i møtet at konkurransevilkårene mellom Norge, Sverige og Danmark er diskutert på nordisk nivå og vil bli jobbet med videre. Statsråden gav uttrykk for at han forstår at bransjen ønsker seg konkurransedyktige rammevilkår.

Det ble også en diskusjon om hvordan bruk av biogass kan øke i maritim sektor. I denne diskusjonen var Biogass Norge tydelig på behovet for å sette klare villkår for bruk av fysisk biogass på skip i norske farevann. Denne dialgoen vil vi fortsette i Grønt Skipsfartsprogram.