Biogasstatistikken 2022

Biogass Norge og Biogass Oslofjord har over flere år samarbeidet om bransjestatistikken for Biogass. Statistikken viser en oversikt over produsert mengde biogass og anvendelsesområder. Denne statistikken er mer nyansert enn den offentlige statistikken og bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen. I tillegg gir den bedre informasjon for å analysere effekten av reduserte klimagassutslipp ved produksjon av biogass, jordforbedringsmiddel og gjødsel.

Statistikken er utarbeidet av Norwaste.

Naviger i statistikken her