Biogasskonferansen 2023 oppsummert

Tema for årets Biogasskonferanse var «Biogass: En brikke i energispillet»

Vi deltar i et sprintløp etter mer fornybar energi
Årets konferanse ble åpnet av Styreleder i Biogass Norge og Administrerende direktør i Biokraft, Håvard Wollan. Han mener at biogass aldri har vært så viktig som det det er nå. Årets konferanse hadde rekordhøy påmelding med 160 deltakere. Vi kan vel derfor si at interessen for biogass er stor og at det virkelig rører seg i bransjen. Fjorårets konferanse hadde 110 deltakere. Dette lover godt for neste års konferanse! 

Med en pågående krig i Ukraina og store svingninger i strømprisene her hjemme skaper det uro i energimarkedet. Samtidig skal de fossile energikildene fases ut. Dette skaper et større marked for biogass. Jon Ødegård Hansen fra Rystad Energi mener at denne krisen er med på å gi en betydelig styrket energiomlegging til fornybare kilder. 

EU-kommisjonens handlingsplan REPowerEU har satt et mål om en produksjon på 35 bcm biometan i Europa innen 2030. CEO i European Biogass Association (EBA), Harmen Dekker, har troa på at dette er et gjennomførbart mål, industrien er klar, men lovverket må også være i tråd med målene. Markedet er der, det haster dermed med å få opp produksjonen for å dekke etterspørselen. 

Hva gjør vi for å øke produksjonen av biogass?
I nabolandene Sverige og Danmark har de tatt større politiske grep for å øke satsningen på Biogass. Her ligger Norge dessverre langt etter Vi må snakke om biogass på en måte som gjør bransjen attraktiv, sier Frode Halvorsen fra Air Liquide Skagerak. 

Biogass er ikke kun en midlertidig drivstofferstatter for busser i bysentrum. Biogass er en industriell bransje som trenger økt politisk omtale.

Det industrielle aspektet var tema for flere av presentasjonene fra scenen. Ved større industriell satsning vil det skape større konkurransekraft, energisikkerhet, grønne arbeidsplasser og en grønn verdiskapning. 

I nabolandene Sverige og Danmark har de tatt større politiske grep for å øke satsningen på Biogass. Her ligger Norge dessverre langt etter. På konferansens første dag tok Alfred Bjørlo fra Venstre seg tid til å komme innom for å presentere sin interpellasjon han skulle presentere i Stortinget samme dag. Han spør hva regjeringen vil gjøre for å øke produksjonen og bruken av biogass i Norge og stimulere til eksport av biogassteknologi. Interpellasjonen er rettet mot olje- og energiminister Terje Aasland. 

Hele interpellasjonen kan du lese her

Norwaste kunne vise til en produksjon på 734 GWh produsert biogass i 2022. Norwaste har laget en dynamisk side hvor det skal være enkelt å kunne lese av statistikken. I fjor ble en stor andel av datagrunnlaget estimert, i år er datagrunnlaget mye bedre. Dårlig rapportering de foregående årene gjør derfor at sammenligningsgrunnlaget for statistikken ikke er særlig godt. 

Først til kilden
Markedet for substrater er godt i Norge. Kari Anne Lyng fra NORSUS bekrefter at vi har nok substrater til å kunne møte etterspørselen. Men, markedet avhenger blant annet av samarbeid med andre bransjer, rammevilkår og konkurransesituasjon. Hun presenterte tall fra den ferske rapporten «Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge».

Samspillet mellom oppdrettsnæring og landbruksnæringa var tema i de neste innslagene. Ingvar Kvande fra NORSØK snakket om vekst i gårdsanlegg og Roar Svanem fra Svanem Biogass tok opp hva landbruket kan gjøre for biogassmarkedet. 

CO2 fangst og bruk som klimaløsere og businesscases
I sist bolk var temaet CO2-fangst. Hvordan kan man egentlig benytte CO2 til noe nyttig? For eksempel til å dyrke verdens beste tomater foreslår Esben Tonning Otterlei fra Lyse Neo og Lene Beadle fra IVAR. Ved CO2-fangst fra oppgraderingsprosessen kan gassen benyttes til oppvarming i eksempelvis veksthus. 

Konferansen ble avsluttet med en politisk debatt. I panelet var det bred enighet i at Norge har et uutnyttet potensial i biogass, dermed mangler bare handlekraften. FrP, Venstre og SV sier at de ønsker å sette et produksjonsmål til biogass, Høyre og Ap er litt mer vage i sitt standpunkt.

Politisk debatt med Frp, Venstre, SV, Høyre og Ap. Foto: Ida Lund

Tusen takk til alle som deltok, både som fra scenen og som gjester! Tusen takk til Anne Marit Post Melbye fra ZERO for god møteledelse gjennom hele konferansen og en god leder i den politiske debatten. 

Vi ses igjen neste år!

Foto: Ida Lund