Green House

Green House leverer rådgivningstjenester innen sirkulær- og bioøkonomien. De bidrar med rådgivning til privat og offentlig sektor. Deres ekspertise er innovasjon- og endringsarbeid for å øke ressursutnyttelsen – fundamentet for redusert klima- og miljøfotavtrykk. Samtidig skal de bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser som en del av omstillingen vi står ovenfor.

Green House har et bredt nettverk innenfor den sirkulære bioøkonomien, og bruker dette aktivt i sitt arbeid. De kan hjelpe til å identifisere hvilke aktører din bedrift burde samarbeide med, sette dere i kontakt med aktørene, og tilrettelegge for et samarbeid som alle parter kommer vinnende ut av.

Green House ønsker å:

  • Bidra til optimal ressursutnyttelse gjennom bærekraftig bondevett
  • Redusere menneskenes negative påvirkning på jordkloden, og forsterke positiv påvirkning
  • Dele kunnskap, ressurser, inspirasjon og muligheter
  • Skape sammen – på tvers av sektorer og verdikjeder
  • Gjøre de gode ideene praktisk gjennomførbare og lønnsomme

Les mer om Green House her

Kilder:
https://www.greenhouse.bio
https://www.greenhouse.bio/motivasjon