Vellykket kurs i biogasstatistikk

Daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall innleder kursdagen ved å ønske velkommen. Hun snakket blant annet om den økte etterspørselen av biogass i Europa. Hun nevner krigen i Ukraina som en av de viktige faktorene for den økte etterspørselen.

I Norge merker vi også en økt etterspørsel etter biogass. I 2021 ble det rapportert en produksjon på 0,7 TWh i Norge. Store aktører som ASKO, Posten og Tine har økt bruken av biogass og bidrar til økt etterspørsel i transportsektoren. Det norske markedet for biogass består i hovedsak av transport (buss-, tung- og sjøtransport), anleggssektoren og landbruket, samt industrien.

Erfaringer fra innsamling av biogassdata
Videre hadde Line Blytt fra Norwaste et innlegg om erfaringer med innhenting av data. Norwaste utarbeider bransjestatistikken for biogassbransjen og ser problematikken med å rapportere inn riktig tall. Hun peker på bruk at bruk av ulike enheter som Nm3, g/ kg TS, g/ 100 kg TS og % kan gjøre rapporteringen utfordrende. Ved at de som innhenter statistikken benytter seg av samme enhet vil forenkle rapporteringsprosessen betydelig for produsentene.

Rapportering til Miljødirektoratet
Hanna Gjessing fra Miljødirektoratet gikk grundig gjennom hvordan rapporteringen til miljødirektoratet skal foregå. Skjemaet skal være sendt ut til alle aktuelle aktører og har rapporteringsfrist 1. mars. Hun henviste også til miljødirektoratets hjemmeside for veiler, illustrasjoner og andre relaterte dokumenter.

Biogasstall fra SSB
Etter lunsj presenterte Lene Skyrudsmoen og Evan Hart fra SSB om hvordan rapporteringen til SSB foregår. SSB har ingen egen seksjon for kun biogass, rapporteringen skjer derfor gjennom seksjonen for energi-, miljø- og transportstatistikk. SSB sin statistikk fokuserer på mengde energi produsert og de fleste tall skal oppgis i MWh. «Tilgang, salg og eget forbruk» – Biogassundersøkelsen er en årlig undersøkelse som benyttes til videre rapportering til IEA og Eurostat.

Mangler det data om biogassmarkedet?
Til slutt hadde Henrik Lystad fra Norwaste et innlegg om data og framskrivninger av biogassproduksjon. Her peker han på Biogas Danmark sin «Biogas Outlook» som et foregangseksempel.