Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall.

Antec har bygget flere anlegg og har utviklet teknologi som gir nytt potensial for biogassproduksjon.

Pris for beste grønne teknologioppfinnelse
I 2016 mottok Antec prisen «Bioenergy Innovation Award» for sin oppfinnelse av ny type biogassreaktor. Prisen deles ut årlig av SINTEF, Forskningsrådet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Innovasjon Norge.

Siden oppstarten har Antec samarbeidet mye med forskningsmiljøet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). «Samarbeidene har vært svært gunstige for oss, siden testing og utvikling er kritiske komponenter i både forbedring av prosedyrer og dokumentasjon av teknologien vår» skriver de på sin hjemmeside.

Gjør en forskjell
Drivkraften til Antec stammer fra ønsket om å gjøre en forskjell og målet er å skape en bedre verden.

Besøk hjemmesiden til antec her.

Kilde: https://www.antecbiogas.com/no/om-oss