Kurs i biogasstatistikk

Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider bransjestatistikk for biogassmarkedet. Statistikken utarbeides av Norwaste. I forbindelse med rapportering av data til Miljødirektoratet og SSB er det kommet frem at det er noe ulik forståelse av hvordan rapporteringen skal gjøres. 
Resultatet har vært dobbeltrapportering av hvor mye biogass som faktisk produseres.  

Biogass Norge, sammen med Biogass Oslofjord og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, inviterer derfor til et seminar/kurs om hvordan rapporteringen skal/bør gjøres. 
Vi stiller også spørsmålet om det mangler rapportering av tall fra dette markedet. 

Miljødirektoratet og SSB bidrar med innlegg. 

Tidspunktet er satt til 31. januar 2023 siden tallene skal rapporteres innen mars 2023. 
Seminaret/kurset avholdes fysisk i Oslo, men det streames også. Vi anbefaler fysisk deltakelse siden diskusjon om statistikken er en sentral del av programmet denne dagen. Det vil ikke være samme mulighet til å delta i diskusjoner ved digital deltakelse.

Dato: Tirsdag 31. januar 2023
Tid: 10.00 – 14.00
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo (KS huset). 
          Kurset streames også.

Pris: Gratis

Det er gratis deltakelse, men påmelding er påkrevet. Også ved digital deltakelse. De som deltar digitalt får tilsendt link dagen kurset går av stabelen.

Program

10.00   Biogass markedet og utviklingstrender 
v/Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge

10.15   Erfaringer fra innsamling av biogassdata v/Line Blytt, Norwaste

10.30   Rapportering til Miljødirektoratet – gjennomgang av skjemaet og veileder
             v/Hanna Gjessing og Vanessa Korsbakken Ivanov fra seksjon avfall og 
             grunnforurensing

11.30   Lunsj

12.00   Biogasstall fra SSB – hvor finnes tallene og hva er inkludert?
v/Lene Skyrudsmoen og Evan Hart presenterer biogass-statistikken til SSB;  hva som hentes inn og hvordan biogasstallene i SSB brukes

13.00   Mangler det data om biogassmarkedet? v/Henrik Lystad, Norwaste

13.30   Spørsmål fra salen.

14.00   Avslutning.

Påmelding: https://response.questback.com/samfunnsbedriftene/inqo4dz2b7

Velkommen!