Nippon Gases

Nippon Gases er det fjerde største industrigasselskapet i Europa og leverer en mengde typer gass. De er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris.

Selskapets visjon forplikter til å skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. På bakgrunn av dette er biogass interessant for selskapet fordi det er klimasmart, sirkulært og en energi som bidrar til det grønne skiftet.

Besøk hjemmesiden her

Kilder:
https://nippongases.com/no-no/nippon-gases/hjemmeside-norge
https://nippongases.com/no-no/nippon-gases/hvem-vi-er