Biogasskonferansen 2023

Sted: Bristol Hotell, Oslo
Møteleder: Anne Marit Post Melbye, ZERO

Tema:
Biogass: En brikke i energispillet
Grønn energi med ansvarlig bruk av ressurser

MELD DEG PÅ HER

Priser for to dagers konferanse:
Medlemmer: 5625 kroner (inkl moms)
Ikke-medlemmer: 6875 kroner (inkl moms)
Middag: 1625 kroner

Hotell
Husk at du må booke overnatting selv!
Hotel Bristol: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/hotel-bristol/ eller andre hoteller i Oslo. 
For booking av rom på Bristol benytt følgende kode: 200323BIOG sendes på epost:  post@bristol.no 

Program
Dag 1
21.mars
Bolk 1 (10:00 – 13:00)
Vi deltar i et sprintløp etter mer fornybar energi
Europa står midt oppe i en energikrise samtidig som vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Er det noe vi har lært av krisen så er det at all grønn energi trengs. Biogass er en åpenbar energikilde som vi må legge til rette for skal vi dekke fremtidig energibehov og bidra med klimakutt. Bransjen mener Norge må følge opp EU sin satsing på økt biogassproduksjon. I EU kan biogass erstatte 20 prosent av russisk gass, men hvilken rolle skal Norge ha i denne utviklingen?

10.00    Åpning v/styreleder Håvard Wollan, Biokraft
10.10    Regjeringen ønsker å utvikle biogassmarkedet v/statssekretær Wenche Westberg, LMD
10.30    Det europeiske energimarkedet: hva er utsiktene?
v/ Jon Ødegård Hansen, Vice President, Global Energy Systems, Rystad Energy
11.00    Europe are racing against time to increase biogas production
by/Harmen Dekker, CEO, European Biogas Association
11.35    Pause
12.50 Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Venstre, interpellasjon om biogass
12.00    Vi må satse industrielt v/ Jan Kåre Pedersen, RENEVO og Håvard Wollan, Biokraft
12.30    Sverige har ambisjoner og satser på biogass – EU er motoren v/Anders Mathiasson, styreleder
EBA og tidligere direktør av Energigass Sverige
12.55 Ukraine – a growing biogas market v/Dr. Oleksiy Feliv, LL.M, INTEGRITES

13.00    Lunsj

Bolk 2 (14:00 – 17:00)
Hva gjør vi for å øke produksjonen av biogass?

Norske produsenter ligger langt fremme i fremstilling av oppgradert biogass. Vi er gode på å foredle biogassen til bruk i transportsektoren, men vi er trege når det gjelder å ta ut vekstpotensialet vårt. Hvordan kan vi øke produksjonen raskere?

14.00    Mulighetene i det norske biogassmarkedet v/ Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak
14.30    Antec biogas – norsk industriutvikling
v/Eirik Gundersen, CEO
14.45 En norsk finansaktør som medspiller? v/Einar Kilde Evensen, SVP og Industrispesialist,
Corporate Banking, DNB
15.00    Oppskalering av den Magiske Fabrikken
v/Håvard Aarnes Nilsen, Greve Biogass
15.15    Investeringer som skaper vekst v/Grethe Meisingset, HitecVision, Partner
15.35    Pause
16.00    Leverandørindustrien først i løypen
v/Erlend Haugsbø, Hyperthermics
16.30    Klarer vi å dekke etterspørselen etter biogass? Oppdatert statistikk om biogassmarkedet  
              v/Henrik Lystad og Line Blytt, NORWASTE
17.00    Avslutning dag 1

19.00    Middag på Hotel Bristol

Dag 2 22.mars
Bolk 3 (09:00 – 11:00)
Først til kilden
Skal biogassbransjen øke produksjonen av biogass til 10 Twh er det behov for å sikre at biologisk avfall som kan benyttes til biogassproduksjon faktisk når frem til biogassanleggene. Samtidig må vi har en tydelig politikk for bioresten.

09.00    Markedet for substrater /Kari Anne Lyng, NORSUS
09.30    Samspillet havbruksnæringen og biogassbransjen v/Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge og
Kristian Warholm, Daglig leder, Sømna biogassanlegg
10.00    Hva kan landbruket gjøre for biogassmarkedet? v/Roar Svanem, Svanem biogass
10.15 Vekst i antall gårdsanlegg v/Ingvar Kvande, Forsker ved Norsk Senter for Økologisk
Landbruk og Prosjektleder Gårdsbiogass Norge
10.30    Hindre og muligheter i markedet for substrater v/Pål Smits, CEO, Lindum
11.00    Pause

 

Bolk 4 – dag 2 – (11.20-13.00)
CO2 fangst og bruk som klimaløsere og businesscases

Fangst og bruk av CO2 er en viktig del av verdikjeden til biogassanleggene. Fremtidens anlegg sikrer enten bruk av CO2, eller fangst av CO2 til kommersielle formål. Mye er på gang i biogasssbransjen på dette feltet.

11.20    CO2 som et businesscase v/ Kenneth Juul, komersiell leder, Carbon Centric
11.40    CO2 en trussel og nødvendighet
v/ Ivar Sørby fra Den Magiske Fabrikken og Jan Milton Berge fra VEAS Marked AS
12.00    Biogass og CO2 fangst er en del av et større samspill
v/Lene Beadle, IVAR og Esben Tonning Otterlei, Lyse Neo
12.20    Biogass som klimaløser – en politisk samtale om økt produksjon
             Linda Merkesdal, stortingsrepresentant, Ap
             Birgit Kjerstad, stortingsrepresentant, SV
             Terje Halleland, stortingsrepresentant, Frp
             Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Sp
             Mathilde Tybring Gjedde, stortingsrepresentant, H
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, V

13.00    Lunsj

Avslutning

Meld deg på her