Biogasskonferansen 2023

Sted: Bristol Hotell
Møteleder: Anne Marit Post Melbye, ZERO

Tema:
Biogass: En brikke i energispillet
Grønn energi med ansvarlig bruk av ressurser


Bolk 1 (10:00 – 13:00)
Vi deltar i et sprintløp etter mer fornybar energi
Europa står midt oppe i en energikrise samtidig som vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Er det noe vi har lært av krisen så er det at all grønn energi trengs. Biogass er en åpenbar energikilde som vi må legge til rette for skal vi dekke fremtidig energibehov og bidra med klimakutt. Bransjen mener Norge må følge opp EU sin satsing på økt biogassproduksjon. I EU kan biogass erstatte 20 prosent av russisk gass, men hvilken rolle skal Norge ha i denne utviklingen?

10.00    Åpning v/styreleder Håvard Wollan, Biokraft
10.10    Regjeringen ønsker å utvikle biogassmarkedet v/statsminister Jonas Gahr Støre (ikke bekreftet)
10.30    Det europeiske energimarkedet: hva er utsiktene?
v/ Jon Ødegård Hansen, Vice President, Global Energy Systems, Rystad Energy
11.00    Europe are racing against time to increase biogas production by/Harmen Dekker, CEO,
European Biogas Association
11.45    Pause
12.00    Vi må satse industrielt v/ Jan Kåre Pedersen, RENEVO og Håvard Wollan, Biokraft
12.30    Sverige har ambisjoner og satser på biogass – EU er motoren v/Anders Mathiasson, styreleder
EBA og tidligere direktør av Energigass Sverige

13.00    Lunsj

Bolk 2 (14:00 – 17:00)
Hva gjør vi for å øke produksjonen av biogass?

Norske produsenter ligger langt fremme i fremstilling av oppgradert biogass. Vi er gode på å foredle biogassen til bruk i transportsektoren, men vi er trege når det gjelder å ta ut vekstpotensialet vårt. Hvordan kan vi øke produksjonen raskere?

14.00    Mulighetene i det norske biogassmarkedet v/ Air Liquide Skagerak
14.30    Dansk og svensk suksesshistorie
Nature Energy og Scandinavian Biogas  
15.00    Oppskalering av den Magiske Fabrikken
v/Håvard Aarnes Nilsen, Greve Biogass
15.15    Investeringer som skaper vekst v/Jon Vatnaland, HitecVision, senior partner (ikke bekreftet)
15.35    Pause
16.00    Leverandørindustrien først i løypen
v/Hypherthermics
16.30    Klarer vi å dekke etterspørselen etter biogass? Oppdatert statistikk om biogassmarkedet  
              v/Henrik Lystad og Line Blytt, NORWASTE
17.00    Avslutning dag 1

19.00    Middag på Hotel Bristol

Bolk 3 – dag 2 (09:00 – 11:00)
Først til kilden
Skal biogassbransjen øke produksjonen av biogass til 10 Twh er det behov for å sikre at biologisk avfall som kan benyttes til biogassproduksjon faktisk når frem til biogassanleggene. Samtidig må vi har en tydelig politikk for bioresten.

09.00    Lønnsomhet i substrater /Kari Anne Lyng, NORSUS
09.30    Samspillet havbruksnæringen og biogassbransjen v/Geir Ystmark, Sjømat Norge og
              Sømna biogassanlegg
10.00    Hva kan landbruket gjøre for biogassmarkedet? v/Felleskjøpet og Bondelaget
10.30    Hindre og muligheter i markedet for substrater v/Pål Smits, Lindum
11.00    Pause

 

Bolk 4 – dag 2 – (11.20-13.00)
CO2 fangst og bruk som klimaløsere og businesscases

Fangst og bruk av CO2 er en viktig del av verdikjeden til biogassanleggene. Fremtidens anlegg sikrer enten bruk av CO2, eller fangst av CO2 til kommersielle formål. Mye er på gang i biogasssbransjen på dette feltet.

11.20    CO2 as a businesscase by Dr James McGreer, head of CO2 Committee in EBA and head of
              Renewable Gas Forum Ireland
11.40    CO2 en trussel og nødvendighet v/ Greve Biogass og VEAS
12.00    Biogass og CO2 fangst er en del av et større samspill v/Ingrid Nordbø, IVAR og
              Esben Tonning Otterlei, Lyse Neo
12.20    Biogass som klimaløser – en politisk samtale om økt produksjon
              Marianne Sivertsen Næss, leder av Energi og miljøkomiteen, Ap
              Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant, SV
              Terje Halleland, stortingsrepresentant, Frp
              Ole Andre Myhrvold, stortingsrepresentant, Sp
              Mathilde Tybring Gjedde, stortingsrepresentant, H

13.00    Lunsj

Avslutning

Meld deg på her