Biogass må ut av skyggens dal

European Biogas Conference 2022. Foto: Pia Farstad von Hall, Biogass Norge.

I dag gikk startskuddet for European Biogas Conference 2022, og daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, er på plass for å dekke konferansen. Konferansen finner sted i Brussel og varer fra 25-26 oktober. Bakteppet er EU-kommisjonens RePowerEU hvor målet for bransjen er å nå en produksjon på 35 bcm (billion cubic metres). Ved å oppfylle målet om økt biogassproduksjon vil dette erstatte 20% av dagens gassimport fra Russland. Samtidig vil økt produksjon av biogass blant annet redusere avfall og øke matsikkerheten skriver EBC på sin hjemmeside.

Head of Cabinet of EVP, Diederik Samsom. Foto: Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

Diederik Samsom har tro på at løsningen finnes her og nå, og at vi kan nå målet om 35 bcm. Ikke bare kan vi nå det – vi trenger det også desperat. Biogass-sektoren må tørre å synes mer fordi den er viktig, og biogass er en del av løsningen, sier han i sitt innlegg i dag.