Vi trenger en biogassmilliard

I årets statsbudsjett er det for svak satsing på biogass. Det er positivt at CO2 avgiften øker, men det er ikke nok til å skape en satsing på biogass og sikre flere produksjonsanlegg. Det må tas i bruk flere virkemidler for å sikre en vekst i norsk biogassektor slik at vi kan ta ut klimapotensiale biogass representerer.

Å bruke en milliard kroner på lettelser på anleggsdiesel, selv om CO2 avgiften går opp, er ikke god klimapolitikk. Denne milliarden må brukes på mer biogassproduksjon. Det ville være å gå i reell grønn retning. Anleggssektoren kan også benytte biogass.

I Statsbudsjettet sies det også at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med retningslinjer for å gjøre biogassektoren i Norge mer konkurransedyktig mot våre naboland. Dette arbeidet vil vi følge tett. Samtidig vil det være en god start å flytte en milliard i avgiftskutt på diesel til en satsing på biogass. Da vil vil vi ta et skritt i retning av å bli mer konkurransedyktige med Sverige og Danmark. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier selv det haster å kutte utslipp. Biogassbransjen kan bidra med det her og nå.

Bionova
Det er bra Bionova nå kommer i gang, men det er overraskende lite penger som er satt av til det som skal være en satsing på mer bioøkonomi og klimakutt blant annet i landbruket. Stortinget bør sikre midler på mer enn etablering av et kontor. Vi må komme i gang med tiltak som gjør en forskjell i klimaarbeidet. For Biogass Norge er Bionova et verktøy for grønn omstilling. Det vil vi be Stortinget sikre at Bionova blir allerede i 2023.

Enova
Det er positivt at Envoa får mer penger, men disse midlene må også nå frem til biogassprosjekter. I dag er det særdeles svak satsing på biogass. Ingen prosjekter fikk støtte i siste runde. Skal vi få biogassproduksjon i hele Norge MÅ Enova i større grad sikre etablering av nye produksjonsanlegg for biogass. Vår oppfordring til Stortinget når de skal behandle budsjettet må være å stille krav til reduserte CO2 utslipp i prosjekter som får Envoa støtte. I dag er det ikke tilfelle.

Grønn bok
Det er positivt at regjeringen nå vil etablere et klimaregnskap for Norge. Det bør legge grunnlaget for flere produksjonsanlegg for biogass, noe som vil bidra til klare CO2 kutt. Biogassbransjen er utålmodige og vil bidra til klimaresultater. Vi sier: Slepp oss til!