Merkedag

Fra 1. september innføres det fritak i bomringen for kjøretøy på biogass i Oslo. Dette er en merkedag for bransjen og et viktig tiltak for å gjennomføre en grønn omstilling i transportsektoren.

Biogass representerer en bærekraftig og klimasmart energi og det er viktig at myndighetene legger til rette for bruk av biogass langs norske veier. Skal transportørene, slik som Tine, velge å kjøpe biogasskjøretøy, må biogassalternativet også være økonomisk bærekraftig. Det er det nå med fritak i bomringen.

Andre fylker har som Oslo gitt tilbakemelding om at de vil innføre rabattordningen, men foreløpig er dette ikke gjennomført. Biogass Norge jobber med å følge opp de ulike regionene der dette er aktuelt. Målet er at alle bompengeringer innfører fritaket Stortinget har åpnet for.

Prinsippvedtaket om fritak i bomringen ble gjort i budsjettavtalen mellom Sp, Ap og SV i desember i fjor. Forslaget fikk også støtte fra de andre partiene på Stortinget.