Bompengeløsning på plass 1. september

Biogassbransjen.no melder at Vegvesenet har på plass en løsning som vil gi tyngre gasskjøretøy bompengefritak fra 1. september 2022. Dette er gledelig nytt og viktig for biogassbransjen. Bompengefritak er et viktig virkemiddel for å utvikle biogassmarkedet og legge til rette for grønne transporter.

Biogass Norge har jobbet for dette i flere år og er takknemlig for at det endelig blir gjennomført. Fritak i bomringen gjør at selskaper som Tine, Bring og PostNord kan velge kjøretøy som benytter biogass på like vilkår med el og hydrogen løsninger. For biogassmarkedet er det viktig å være konkurransedyktige og samtidig kunne levere bærekraftige løsninger. Økonomi og klima-løsninger må fungere sammen.

Oslo kommune varsler at de innfører nulltakst for biogasskjøretøy fra 1. september. På Fjellinsjen sin nettside står det: «Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.»

Link til sak om bompenger i Biogassbransjen.no