EU satser 37 mrd euro på biogass

EU har nylig lagt frem en handlingsplan for økt produksjon av biogass. Handlingsplanen er offensiv og innebærer en satsing på 37 mrd euro, eller ca 380 mrd norske kroner, for å øke biogassproduksjonen. Målet er en produksjon på 342 Twh innen 2030.

Fra åpningen av Renevos nye biogassanlegg på Stord 24. mai 2022.

Ifølge EU kan biogass erstatte 20 prosent av russisk gass, men det forutsetter en kraftig satsing på biogass i EU-landene. Dette berører også Norge, som er en del av det europeiske energimarkedet.

Et offensivt EU må møtes med en offensiv nasjonal biogasspolitikk. Planen EU la frem i dag bekrefter også Biogass Norges budskap til Stortinget i forbindelse med Energimeldingen. Vi må satse og sette oss klare mål! Bransjen nasjonale mål er 10 Twh.

EU fortjener skryt for å være offensive og målrettet i sitt arbeid med biogass. Økt biogassproduksjon er ønskelig og viktig å få til. Ett motiv er klima, men i disse dager er det også viktig å sikre tilgang på tilstrekkelig energi for å kunne erstatte russisk gass. Da er biogass en del av svaret.

EUs handlingsplan et godt utgangspunkt for norsk vekst
EUs plan for økt biogassproduksjon er et svært godt utgangspunkt. EU har tatt innover seg at skal energipotensiale som biogass representerer bli en realitet må det gjennomføres konkrete tiltak i hvert av medlemslandene. EU sier de på kort sikt vil øke produksjonen av biogass til 17 BCM. Målet innen 2030 er 35 BCM (342 Twh). Det er en betydelig økning i produksjonen.

I handlingsplanen for biogass er det lagt opp til at hvert medlemsland skal:

  1. Etablere tverrfaglige fora for biogassproduksjon (som Biogass Norge)
  2. Utarbeide egne nasjonale strategier som angir hvordan de skal nå sine mål for biogassproduksjon
  3. Revidere RED om nødvendig
  4. Arrangere seminarer og kurs for å øke bevisstheten knyttet til potensiale biogass representerer
  5. Koble det urbane og rurale sammen for å sikre at bioressursene utnyttes best mulig
  6. Etablere nasjonale insentiver for oppgradering av biogass
  7. Etablere nødvendig infrastruktur
  8. Legge til rette for forskning og utvikling
  9. Sikre tilstrekkelig finansering for å realisere satsingen

Norge har et godt utgangspunkt for å være med på denne satsingen. Vi har produsenter av biogass som allerede produserer flytende biogass og vi har en leverandørindustri som er godt posisjonert for å levere sine tjenester til det europeiske markedet. Biogasskarusellen har startet å gå rundt, så nå gjelder det å være med på utviklingen. Det er bra for klimaet og det er bra for norske grønne arbeidsplasser.

Vi håper og ber om at norske myndigheter er med oss på denne utviklingen!

Mer informasjon på nettsidene til European Biogas Association